ACCREDITATIE

Op deze pagina vind je de informatie over accreditaties van alle UNLP opleidingen. Bij het selecteren van een NLP opleiding is het van groot belang dat het desbetreffende NLP opleidingsinstituut erkende opleidingen aanbiedt. Dit zijn opleidingen die door toonaangevende externe en onafhankelijke instanties zijn getoetst en akkoord zijn bevonden.

Onderstaand vind je per beroepsvereniging de geaccrediteerde opleidingen.

Let op: UNLP biedt opleidingen aan die al dan niet worden erkend door een accreditatie-instelling. Echter, het aanvragen van een accreditatie is altijd een individuele aangelegenheid. Als je jezelf  bijvoorbeeld als coach of therapeut wilt aansluiten bij een vereniging vindt de uiteindelijke toetsing altijd plaats door de vereniging (zoals de BATC) zelf. UNLP is dan ook niet verantwoordelijk of betrokken bij deze procedure. Neem altijd contact op met de desbetreffende vereniging voor de toelatingscriteria.

ABNLP

Elke NLP opleiding bij UNLP is geaccrediteerd door de ABNLP, de wereldwijde organisatie voor NLP en hypnose. Hierdoor ben je verzekerd van een hoog niveau van onze NLP opleidingen. Daarnaast is jouw NLP certificaat – van NLP practitioner tot NLP Master Coach – nationaal en internationaal erkend.

BATC

BATC is een hoogwaardige beroepsorganisatie waarbij meer dan duizend therapeuten aangesloten zijn. Vanuit de BATC wordt er gewerkt met 5 natuurgerichte basisprincipes. Coaches & therapeuten die aangesloten zijn bij de BATC kunnen hun cliënten de sessies door de zorgverzekeraar laten vergoeden. In 2016 zijn dit o.a. Agis, Menzis, Achmea, CZ, FBTO en Zilveren Kruis.

De BATC heeft bij UNLP alle NLP PractitionerNLP Master Practitioner en NLP Master Coach alsmede de Familieopstelling Basisopleiding geaccrediteerd. 

BGN

BGN is de beroepsvereniging voor gewichtsconsulenten. Aangesloten leden ontvangen van de BGN 15 studiepunten voor het succesvol afronden van de gecertificeerde opleiding NLP Practitioner.

CRKBO

Als toonaangevend opleidingsinstituut is UNLP opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze erkenning is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden.

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt. Hierbij wordt gekeken of zij aan diverse aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

IA-NLP

De International Association of NLP is de meest kwalitatieve en strenge NLP-belangenvereniging ter wereld. Het stelt zware eisen aan de trainers die zich aansluiten bij de IANLP. Zo kun je er zeker van zijn dat een trainer die aangesloten is bij de IANLP een langdurig opleidingstraject heeft gehad, veel praktijkervaring heeft als trainer, jaarlijks uitgebreid aan nascholing doet en kwaliteit centraal heeft staan.

Hierdoor ben je verzekerd van het hoogste niveau van NLP opleidingen in Nederland. Het certificaat is daarmee ook op internationaal niveau erkend, van NLP Practitioner tot NLP Trainer.

LVNG

 De Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG) bevordert en ontwikkelt de natuurlijke gezondheidszorg in Nederland. De aangesloten therapeuten voldoen aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen. De Practitioner-, Master Practitioner, Master Coach en Familieopstellingen Basisopleiding zijn voor 2017 ook geaccrediteerd door de LVNG.

NVNLP

De Nederlandse Vereniging van NLP (NVNLP) is de grootste en oudste NLP – belangenvereniging van Nederland. De NVNLP heeft als doel de kennis over en kwaliteit van NLP te bevorderen. Het stelt nadrukkelijke kwaliteitseisen aan de NLP instituten voor wat betreft het NLP opleidingscurriculum en ook de didactische vorm waarin de NLP opleidingen worden gegeven. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat onze NLP opleidingen een hoog niveau hebben. Daarnaast is jouw certificaat erkend door de bij de NVNLP aangesloten NLP instituten.

UNLP opleidingen die door de NVNLP zijn erkend: NLP PractitionerNLP Master PractitionerNLP Familie-OpstellerMaster Coach opleiding (erkend als Post-Master Opleiding).

NVST

De Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. Alle bij de NVST aangesloten therapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd.

UNLP opleidingen die door de NVST zijn erkend: NLP PractitionerNLP Master PractitionerNLP Familie-Opsteller, Master Coach opleiding (erkend als Post-Master Opleiding).

SKJ

De Stichting Kwaliteitsregister Jeugd is het onafhankelijke register voor jeugdzorgwerkers, kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen. UNLP heeft verschillende opleidingen geaccrediteerd bij de SKJ:  

Geregistreerde professionals ontvangen van het SKJ 21,25 accreditatiepunten voor het succesvol afronden van de gecertificeerde opleiding NLP Master Coach Totaal.

Voor de NLP Practitioner-opleiding ontvangen professionals bij het SKJ ontvang je 138 accreditatiepunten. 

Voor de opleiding Familieopstellingen met Kinderen en Jongeren ontvang je 44 accreditatiepunten.

NBVH

De NBVH – Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten – is de beroepsorganisatie voor hypnotherapeuten. Aangesloten leden ontvangen van de NBVH 100 studiepunten voor het succesvol afronden van de gecertificeerde opleiding NLP Familieopstellingen.

LVNG

De Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen (LVNG) bevordert en ontwikkelt de natuurlijke gezondheidszorg in Nederland. De aangesloten therapeuten voldoen aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen. De Practitioner-, Master Practitioner, Master Coach en Familieopstellingen Basisopleiding zijn voor 2017 ook geaccrediteerd door de LVNG.

ABC

De Algemene Beroepsvereniging voor Counseling staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Aangesloten leden ontvangen 165 PE voor het succesvol afronden van de specialisatie ‘Familieopstellingen met Kinderen & Jongeren’ door Ingrid Dykstra‘.

VBAG

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. De VBAG is de grootste beroepsvereniging voor complementaire geneeswijzen.

De VBAG erkent de Basisopleiding Familieopstellingen als bij- en nascholing.