Informatieavond

Leer in 2,5 uur alles over Provocatief Coachen

wo 6 nov. - Amsterdam

Meld je aan

Brochure aanvragen

Interesse in een erkende opleiding? Download de brochure of bel ons op 020 – 261 07 07.

Download Brochure

Opleiding tot Provocatief Coach


Coachen is een prachtig vak. Het ondersteunen van een ander in zijn of haar zoektocht is enorm bevredigend. Immers, je levert een bijdrage in het leven van een ander. Met goede coachskills kom je een heel eind.

Maar soms is de bereidwilligheid tot verandering lager dan je had gehoopt. Niet persé bewust, veelal onbewust. De coachee gaat voor de gemakkelijkste weg, wil slechts oplossingen en tips hebben, ervaren niet dat ze zelf ook een aandeel hebben in "het probleem"... Dan is het enorm effectief om de methode provocatief coachen in te zetten. 

Wat is provocatief coachen?

Provocatief coachen is doorbraken creëren; doormiddel van omgekeerde psychologie, warme humor en uitdaging beweeg je clienten tot inzichten en ander gedrag. Het is een intuïtieve, speelse en vooral liefdevolle manier van mensen begeleiden. Veel mensen denken bij het woord "provocatief" dat je alleen maar provoceert. Echter, het is de golfbeweging van meebewegen met de coachee en juist het prikkelen van de coachee die erg sterk werkt. 


Klik hier voor jouw Provocatief Coachen - opleiding

Onze trainster Adélka Vendl behoort tot de top van provocatief coaches. Zij werkt samen met de KU Leuven en studenten aan de Universiteit Utrecht om de opleiding tot de top van Nederland te laten horen. Adélka geeft in binnen- en buitenland lezingen, trainingen en workshops gericht op provocatief coachen. Ze is schrijfster van het boek "U lijkt mij een vrij hopeloos geval". 

 • Hoe leer je provocatief coachen?
 • Inhoud van de opleiding
 • Wat kun je verwachten?
 • PE punten en accreditaties
 • Provocatief Coachen, wat is het nu precies?
 • Tijdsinvestering

 • Het leren van de methode Provocatief Coachen is een mooie uitdaging. Juist omdat het veelal haaks staat op wat je leert tijdens een reguliere coachopleiding. Zijn veel coachopleidingen vooral afgeleid vanuit de Rogeriaanse school (van psychotherapeut Carl Rogers), waarin vooral "volgen" van de cliënt centraal staat. Je door middel van vragen dieper bij de kern probeert te komen. Bij Provocatief Coachen geef je tegengas, ga je "prikkelen en porren", zodanig dat de coachee in beweging gaat komen. Je zou het omgekeerde psychologie kunnen noemen. 

  Dit is ook de reden dat er ruime aandacht is aan de praktijk. Je gaat tijdens de opleiding heel praktisch aan de slag. Om direct toe te kunnen passen wat je leert. Om het écht in de vingers te krijgen. Dagelijks beginnen we met een theoretische uiteenzetting van de onderwerpen die worden behandeld. Waarom werkt het? Hoe is de techniek ontstaan? Welke uitdagingen kun je tegenkomen? Vervolgens leer je door demonstraties te zien en te ervaren. Om tot slot, onder supervisie van de trainer, de technieken daadwerkelijk zelf te doen. 

  Provocatief coachen = spannend! 
  Als provocatieve coach neem je niets voor waar aan. Je daagt de coachee uit in datgene wat er gezegd wordt. Je gaat daadwerkelijk "voelen" wanneer de coachee jou als coach "provoceert". 
  Als je vervolgens durft in te stappen in dit soort spannende momenten creëer je sneller een doorbraak. Je gaat ervaren dat door provocatief te coachen er meer lucht en ruimte in het gesprek komt. Ook zul je ervaren dat je meer plezier gaat hebben in het coachen én dat het voor de coachee vele malen prettiger is omdat deze ook meer plezier gaat ervaren. Daardoor houd je energie over voor meer klanten en help je klanten beter en sneller. Geen gesleur of last van weerstand want daar maak je korte metten mee. Je bent beter geoutilleerd voor allerlei soorten clienten en jouw coachingsvaardigheden gaan er stappen op vooruit.

  En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk.... je zult de opleiding gaan ervaren als één groot persoonlijk ontwikkeltraject! 

 • Iedere coach wil de vaardigheid hebben om provocatief te kunnen coachen...

  Provocatief coachen is niet een zoveelste variant van coachen.Het staat haaks op vele andere coachmethodieken. Een wezenlijk andere benadering, waarbij de provocatieve coach niet optreedt als de deskundige die een oplossing weet. In plaats daarvan stimuleert hij vanuit een belangeloze, verwonderde en uitdagende houding de cliënten om hun denken te verbreden. En dat geeft lucht!


  Wat leer je in de opleiding?

  De hoofdelementen van iedere provocatieve coach zijn therapeutische humor, verbondenheid, een positieve grondhouding en uitdaging. Deze drie thema's en Adélka's boek: "U lijkt me een vrij hopeloos geval" vormen de basis van deze training. De opleiding tot provocatief coach bestaat uit drie blokken.


  BLOK 1:  UITDAGEN, CONTACT MAKEN & HUMOR INZETTEN

  Basis elementen (uitdagen, contact en humor), ontstaansgeschiedenis van provocatieve coaching en improvisatie komen aan bod. Verschillen met de gangbare hulpverleningsmethoden worden behandeld. Je krijgt inzicht in wat de provocatieve filosofie inhoudt en hoe belangrijk het is om provocatieve interventies niet als trucje in te zetten, maar als een overtuiging.

  Over Contact

  Warmte voelen en contact maken met je cliënt is geen nieuwe techniek maar een absolute must als je provocatief gaat coachen. Je moet compassie voelen voor het probleem, maar tegelijk het grappige ervan inzien. Als je de opleiding begint met het leren van deze vaardigheid, zorgt het er ook voor dat je een gevreesde beginners valkuil kunt voorkomen: sarcasme met als gevolg het kwijtraken van je klant.

  Over Humor

  De nadruk in dit blok ligt op het gebruik van humor welke voortkomt uit verbondenheid. Bij deze humor is er plek voor erkenning van onze menselijke krachten en zwakheden. Dat is precies het instrument waar de provocatieve coach veelvuldig gebruik van maakt.

  Wat leer je?

  • Vaardigheden om te improviseren en belangrijke improvisatievaardigheden kunnen inzetten bij cliënt sessies

  • Provocatieve diagnostiek toepassen

  • Identificeren van gedragsblokkers voor gedragsverandering

  • Gangbare paden in het brein te doorbreken

  • Leren omdenken

  • Nieuwsgierige houding zonder belang aannemen

  • Leren om uitspraken te doen en tegenargumenten voor te schotelen aan de cliënt

  • Gebruiken van beelden en de cliënt metaforen ontlokken

  • Verschillende manieren om voordelen van problemen te ontdekken en gebruiken in sessies

  • Tegengas geven in warmte met gebruik van humor

  • Geschiedenis en de plaats van provocatieve therapie in coaching en therapieland


  BLOK 2: LEREN UIT TE DAGEN EN PROVOCATIEVE TECHNIEKEN

  In dit blok leer je naast het gebruik van liefde en humor ook de uitdagingen die het provocatieve coachen zo specifiek maken. Hoge bomen vangen veel wind. Wie provocatief coacht kan verwachten dat zijn/haar cliënt weer in beweging komt en ook tegengas gaat geven. In dit blok leer je hoe je dit kunt interpreteren. Het kunnen kietelen van niet-effectief gedrag brengt verzet met zich mee. De vertraagde werking van het provocatieve coachen komt aan bod. In dit blok werken we een dag met collega-provocatief coach Jeffrey Wijnberg die kan putten uit meer dan 10.000 cliënt uren ervaring.

  Wat leer je?

  • Identificeren en uitdagen van metaforen in cliënt sessies

  • Mogelijkheid om provocatief coachen te gebruiken om gevoelens te draaien om de toestanden van de coachee te veranderen

  • Stemtraining en dramavaardigheden om een krachtigere communicator te worden

  • Mogelijkheid om suggestieve uitspraken te gebruiken om de aandacht van de cliënt te richten

  • Vermogen om metaforen te herkennen en in te zetten bij het verkennen van een probleem

  • Gebruik van cognitieve gedragstherapie om niet-effectieve gedachten op te sporen en om te buigen bij de coachee

  • Mogelijkheid om hypnose-inductie van 5 minuten te creëren en vast te leggen voor specifieke klantbehoeften

  • De mogelijkheid om alle Farrelly Factoren en provocerende standpunten gemakkelijk te gebruiken, met behulp van het plaagspel en de implicaties van de houding te begrijpen

  • Patronen herkennen bij problematieken en herkennen van patronen in klanten


  BLOK 3: VASTHOUDEN EN INTEGRATIE MET COACHEES

  In dit blok leer je alle technieken samen en door elkaar te gebruiken. We werken met echte cliënten waarmee je kunt oefenen. Deelnemers kunnen eigen coachees meenemen of UNLP zorgt hier voor. De cliënt gesprekken zullen met video gemonitord worden en je krijgt gerichte feedback.

  Wat leer je?

  • Therapeutische en zakelijke toepassingen van provocatief coachen door middel van oefenen met cliënten

  • Vasthouden om met het kernthema te van de coachee werken

  • Houden van een volledige cliënt-sessie van eerste contact tot vervolgsessies

  • Jouw uit te bouwen talent bij provocatief coachen

  • Het provocatieve veld te integreren met jouw dagelijkse werkzaamheden

  • Met live cliënt onder supervisie te werken

 • Als je hard gewerkt heb wil je dit laten zien door middel van een certificaat en of diploma.
  Certificaten worden steeds belangrijk en dat begrijpen wij.

  PE punten!?

  Je wilt graag geregistreerd blijven staan voor jou belangrijke beroepsvereniging. Dat kan altijd bij Vendl. Omdat er echter zoveel verenigingen zijn kunnen we onmogelijk voor elke vereniging vóóraf accreditatie punten vragen. Dat kost ook aanzienlijk veel geld. Wij willen de opleiding betaalbaar houden. We hebben ze tot nu toe wel altijd gekregen, dat is een geruststelling. Onze opleiding zit uitstekend in elkaar. Standaard vragen we wel punten aan voor NIP, BAMW, Sociaal agogen.

  Wat kun je doen als je punten wilt is dit bij je aanmelding aan te geven. We nemen contact met je op en spreken met je door hoe we dit doen.

 • PROVOCATIEF COACHEN IN HET KORT

  De provocatieve coach gedraagt zich onorthodox: hij geeft de cliënt meer gelijk dan hem lief is, heult met de vijand, plaagt, verschuift de schuld, en bewandelt zijwegen. Uitdaging is belangrijk bij werkplezier en realisme verhoogt de kans op een duurzame verandering. Beide elementen gebruikt de provocatieve coach.

  Met provocatief coachen krijg je vaardigheden aangereikt waarin je op een veel natuurlijkere manier kunt coachen. Maar wel met een wetenschappelijk fundament. De opleiding is gebaseerd op de provocatieve therapie van Frank Farrelly en verenigt oefeningen en technieken uit het Nederlandse, Duitse en Amerikaanse perspectief. Adélka Vendl is bezig met wetenschappelijk onderzoek naar provocatief coachen en de nieuwste uitkomsten worden in de opleiding besproken.

  De coachingsvorm bestaat niet uit een aantal stapsgewijze handelingen, maar is eerder een soort collage van allerlei krachtige en paradoxale interventies. Een aantal van deze interventies is goed onderzocht in de psychologie en coachingspsychologie.

  De twee centrale hypotheses bij provocatieve psychologie zijn:

  1. Door zorgzame provocatie heeft de cliënt de neiging zichzelf te veranderen maar juist in de tegengestelde richting van wat de therapeut hem aanraadt.

  2. Als de cliënt wordt aangemoedigd (op een humoristische en zorgvuldige manier) om zijn belemmerende gedrag voort te zetten, zal de cliënt juist gedrag vertonen dat méér in overeenstemming is met de sociale normen. 

  3. De cliënt gaat zichzelf en anderen juist op veel positievere wijze zien.

 • TIJDSINVESTERING

  Binnen de opleiding: 77 uur
  Buiten de opleiding: 90 uur

  De opleiding is opgebouwd uit 3 blokken van 4 en 3 dagen en één supervisiedag (11 dagen van 7 uur = 77 uur )

  De training biedt plaats voor maximaal 12 deelnemers. Iedereen krijgt zo de mogelijkheid om zelf een provocatieve sessie te ondergaan en er is tijd om iedereen persoonlijk te coachen. Ook krijg je extra audio en videomateriaal ter beschikking als leerondersteuning.

  Tussen de bijeenkomsten neemt leren in de praktijk een belangrijke plaats in. Coachingsopdrachten, 3 keer intervisie, supervisie, reflectieverslagen en leeswerk. Daarnaast doe je een provocatief project dat aansluit op jouw werkterrein.

  De studiebelasting buiten de contacturen in de les is ongeveer 90 uur. Deze 90 uur bestaan uit:

  • Bestuderen studiemateriaal
  • Uitvoeren van12 coachingsgesprekken (inclusief verslaglegging)