[devMode] NLP Opleiding, Cursussen en Workshops volg je bij UNLP | UNLP

NLP IS EEN VERZAMELING VAN MENTALE TECHNIEKEN.

Het gebeurt nogal eens dat mensen, inclusief NLP trainers, zich in allerlei bochten wringen en moeilijke woorden gaan gebruiken om uit te leggen wat NLP is. Dit terwijl het eenvoudig is. NLP is een verzameling van mentale technieken die je enerzijds gebruikt om problemen vanuit het verleden op te lossen en anderzijds je doelen in de toekomst beter te bereiken.

Ik weet nog wel de tijd dat ik klein was en weer eens doodnerveus was voor een spreekbeurt. Tot mijn moeder mij vertelde: “weet je wat je moet doen als je voor de klas staat? Doe maar net alsof alle kindertjes inclusief de meester allemaal naakt zijn!” Op dat moment hielp mij dat heel goed om die presentaties te geven. Ik lachen natuurlijk, giechelen! Ik was ontspannen en het ging veel makkelijker. Een hele eenvoudige mentale techniek om zo als klein ventje voor die klas te gaan staan! Want als je dat echt doet, dan is het lachen, gieren, brullen! En sinds de jaren 70, 1975, dat NLP is ontstaan, zijn er een groot aantal mentale technieken ontstaan. Om onder andere te werken aan je zelfvertrouwen, betere presentaties te geven of af te komen van je angsten. Een verzameling van mentale technieken. En er zijn ook andere definities die ik je mee geef om uit te leggen wat NLP is.

NLP IS EEN MANIER VAN DENKEN

NLP is ook vooral een manier van leven. Zelf bepalen hoe je je voelt, denkt en doet. Voorin de bus gaan zitten van je eigen leven. De vrijheid hebben om jezelf te zijn. Om je zelfverzekerd te voelen in situaties waarin je voorheen angstig, boos of onzeker was. Om authentiek te zijn en je te gedragen naar je volle potentieel. Goed voor jezelf en anderen. Energiek en passievol. Innerlijke rust en balans te ervaren. Vrijheid en liefde en deze kunnen delen met anderen.

WAT LEER JE IN EEN NLP OPLEIDING?

 • Rapport: maken en behouden van snel en diep contact en betrokkenheid
 • Synchronisatie van verbale en non-verbale communicatie: match, mismatch, bactrack, sort by self, sort by other
 • Representatiesystemen herkennen bij anderen en bewust inzetten: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch, gustatief
 • Oogbewegingen: herken interne processen bij anderen d.m.v. oogbewegingen
 • Predikaten: ontdekken en herkennen van taalpatronen bij jezelf en anderen
 • Observeren en kalibreren: ontwikkelen van een zeer scherp observatievermogen
 • Gedachten en emoties: herken en speel in op gedachten en emoties bij anderen
 • Neutraliseren van ongewenste emoties zoals woede, angst, verdriet, onrust.
 • Metamodel: het zuiveren, preciseren van je taalgebruik zoals: generalisaties, distorties, etc. Het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten.
 • Milton model: hypnotisch taalgebruik. Gebruik taal om anderen (positief) te beïnvloeden
 • Interne communicatie: ontdekken en veranderen van je interne communicatie
 • Submodaliteiten: jouw interne werkelijkheid bepaalt in grote mate je gedrag, gedachten en gevoelens
 • Fysiologie van de vermogende staat
 • Associatie-dissocatie
 • Vooronderstellingen
 • Zelfankering
 • Chunking
 • Herkaderen: veranderen van de betekenis van een ervaring
 • 6 stapsherkadering: Het opheffen van automatismen, slechte gewoonten, steeds weerkerend onnuttig gedrag
 • Ruimtelijke herkadering
 • Verbale herkadering
 • Hulpbronnen: een gewenste emotie zoals zelfvertrouwen, zelfrespect of kracht leren oproepen op elk moment wanneer jij wilt.
 • Automatische ongewenste emoties neutraliseren, oude ankers neutraliseren .
 • Chaining: een nieuwe automatische ketting van nuttige emoties opbouwen.
 • Change personal history: je persoonlijke geschiedenis veranderen.
 • Een hulpbron, vermogende stemming van één context overbrengen naar een andere context.
 • Werken met deelpersoonlijkheden: tegenstrijdigheden opsporen in jezelf en in harmonie brengen.
 • Diverse strategieen
 • TOTE model
 • Oplossen van interne conflicten: oproepen van tegenstrijdige delen of polariteiten van één deel, onderhandelen in een ruimtelijke herkadering.
 • Integreren van de delen.
 • Chunken: de organisatie van een geheel in onderdelen, kleinere delen, evenwaardige delen, het groter geheel.
 • Waarnemingsposities: ik, de andere, een neutrale getuige, voor het verzamelen van meer info rmatie en het oplossen van conflicten
 • Allergie-proces: herprogrammeren van het immuunsysteem bij enkelvoudige allergieën: voedsel, dieren, pollen
 • Fobieën techniek: de snelle, korte versie voor specifieke fobieën: kleine ruimtes, spinnen, vogels e.d.
 • Trauma techniek: oplossen van diepgaande trauma’s
 • Opsporen van denkstrategieën: decoderen van de innerlijke die we volgen, die ons belet een resultaat te bereiken, of juist toelaten succes te hebben.
 • Swish en future pacing: gewenst gedrag creëren voor moeilijke, angstige of stressvolle situaties
 • De 6 logische niveaus: voor het scheppen van persoonlijke congruentie, waarbij hoofd en hart en alle delen van jezelf in dezelfde richting werken.
 • Outcome model: duidelijk en zeker je doel bereiken
 • Werken met tijdlijnen
 • Werken met mentoren
 • Beperkende overtuigingen wegnemen en krachtgevende overtuigingen plaatsen
 • Waarden-elicitatie

En NLP is veel meer dan dat… Leer alles in een uitgebreide NLP opleiding. Bij UNLP vind je gecertificeerde NLP opleidingen variërend van intensieve 18 daagse tot uitgebreide weekend 18-daagse, in o.a. AmsterdamRotterdam en Drenthe.

korzybski NLP kaart is niet het gebiedDe naam van Alfred Korzybski is bij NLP’ers bekend door één van de NLP-vooronderstellingen: ‘De kaart is niet het gebied’. Van het complete gedachtegoed van Korzybski dat NLP in hoge mate geïnspireerd heeft, lijkt in de praktijk alleen deze ene ‘spreuk’ binnen NLP aan Korzybski te herinneren. Toch maakt het oorspronkelijke gedachtegoed van Korzybski een belangrijk deel uitmaakt van het oorspronkelijke hart van NLP.

De vooronderstellingen van NLP is geen loshangend bijproduct maar vormen het fundament van NLP. In de volgende passage legt Robert Dilts uit wat de centrale rol is van vooronderstellingen gezien vanuit de kennisleer of epistemologie, een tak van de filosofie. Robert Dilts definieert het als volgt: ‘De vooronderstellingen van NLP vormen de fundamentele epistemologie waarop de methodologie en de technologie van NLP is gebouwd. Je kunt ze vergelijken met de fundamentele begrippen van de Euclidische meetkunde. En, vergelijkbaar met Euclides’ definitie van een ‘punt’, kunnen de fundamentele uitgangspunten van NLP niet op objectieve wijze worden bewezen. Je kunt bijvoorbeeld niet objectief ‘bewijzen’, dat er werkelijk een positieve intentie achter een bepaald gedrag zit. Dat is waarom het beschouwd wordt als een ‘vooronderstelling’. Je kunt evenmin bewijzen dat de ‘kaart niet het gebied is’ en dat ‘er geen juiste kaart van de wereld is’. Deze vooronderstellingen maken dus deel uit van de basisepistemologie van NLP – ze zijn de basis aannamen (kennisleer: axioma’s) waarop de rest van het model is gebaseerd. Dus, aanvaarden dat de vooronderstellingen ‘dat de kaart niet het gebied is’ of ‘dat er een positieve intentie achter elk gedrag steekt’ is uiteindelijk een kwestie van geloof. Als wij in plaats van te wachten op het bewijs dat ze waar zijn deze vooronderstellingen aannemen, dan zullen wij ze tegenkomen of creëren in onze ervaring’ (Presuppositions, Anchor Point, 1998).

DE KAART IS NIET HET GEBIED

Over deze specifieke vooronderstelling die aan Korzybski ontleend is stelt Robert Dilts: ‘Als mens kunnen we de werkelijkheid nooit kennen. We kunnen alleen weten wat onze perceptie van de werkelijkheid is. We ervaren en reageren op de wereld om ons heen voornamelijk via onze zintuiglijke representatieve systemen. Het is onze ‘neuro-linguïstische’ kaart van de
werkelijkheid die bepaalt hoe we ons gedragen en dat geeft deze gedragingen betekenis, niet de werkelijkheid zelf. Het is over het algemeen niet de realiteit zelf die ons beperkt of bekrachtigt, maar eerder onze kaart van de werkelijkheid.’ Waar NLP’ers spreken over ‘Model of the World’ hebben ze het over deze visie van Korzybski. Robert Dilts wijst hierbij in genoemd artikel
op een clustering van gevolgtrekkingen die voortvloeien uit Korzybski’s ‘de kaart is niet het gebied’. Het is er dus niet slechts één; het zijn er zeven:

 1. Mensen reageren op hun eigen perceptie van de werkelijkheid.
 2. Iedereen heeft hun eigen individuele kaart van de wereld. Geen enkele kaart van de wereld is meer ‘echt’ of ‘waar’ dan alle andere.
 3. De betekenis van wat aan een ander gecommuniceerd wordt is de reactie die het oproept in die persoon, ongeacht de intentie van de communicator.
 4. In tegenstelling tot de meest ‘echte’ of meest ‘nauwkeurige’ kaart is de meest ‘wijze’ en meest ‘medelevende’ kaart die kaart die de grootste aantal en de meest rijke keuzeopties biedt.
 5. Mensen beschikken potentieel over alle middelen die ze nodig hebben om doeltreffend te handelen.
 6. Mensen maken de best beschikbare keuzes uit de mogelijkheden die ze binnen hun Model of the World hebben. Hoe gek, slecht of bizar hun gedrag ook lijkt, het is op dat moment in de tijd de beste keuze die voor die persoon beschikbaar is.
 7. Verandering wordt mogelijk door het in een bepaalde context verrijken van het wereldmodel door het inzetten van een hulpbron of het activeren van een potentiële hulpbron. Hiermee is duidelijk dat dit een hoofdvooronderstelling is waarvan deze zeven andere vooronderstellingen zijn afgeleid. Deze hoofdvooronderstelling in NLP: ‘De kaart is niet het gebied’ is een verkorte weergave van de stelling van Korzybski: ‘A map is not the territory it represents, but, if correct, it has a similar structure to the territory, which accounts for its usefulness’. Uitgelegd betekent dat zoveel als: ‘Een kaart is niet het gebied dat het vertegenwoordigt, maar als het goed is, dan heeft –omdat je nu eenmaal niet aan ‘kaarten maken’ ontkomt– de méést bruikbare kaart een soortgelijke structuur als de structuur van het gebied’.

Alfred Korzybski, zijn werk, zijn leven
Graaf Alfred Habdank Skarbek Korzybski (1879-1950), was een Pools-Amerikaanse technisch wetenschapper en filosoof die geboren was in een adellijke familie die al generaties werkzaam was op technisch wetenschappelijk gebied. In zijn tienertijd sprak hij al vloeiend vier talen: Pools, Russisch, Duits en Frans. Korzybski werd opgeleid aan de Technische Universiteit van Warschau.

Ankeren is één van de eerste onderwerpen die je leert in een NLP Practitioner opleiding. Niet zonder reden, want de techniek van ankeren is enorm krachtig en stelt je in staat om je te voelen zoals je je wilt voelen. Ook in situaties waarin je je normaal gesproken bijvoorbeeld angstig, verdrietig, gespannen of boos voelt. Grondleggers van NLP, Richard Bandler en John Grinder, gebruikten de bevindingen van de Russische wetenschapper Pavlov om het principe van conditionering in te zetten als techniek dat bewust kan worden gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling.

Na het lezen van onderstaande tekst ben je in staat om:

 1. Een vermogende gemoedstoestand (zelfvertrouwen, rust, kracht, e.d.) te creëren met behulp van een anker
 2. Dit gevoel kunt oproepen in iedere gewenste situatie

We hebben allemaal ankers. Denk maar eens aan het volgende:

 • Een fotoalbum levert je momenten op van plezier, ontroering, verdriet etc.
 • Een liedje op de radio neemt je direct terug naar je eerste liefde, een begrafenis of een moment van eufori
 • De geur van een appeltaart doet je direct denken aan je moeder toen je klein was
 • Bij het zien van een specifiek persoon zorgt ervoor dat je je direct onrustig en opgelaten voelt.
 • Een volwassen man dat als klein kind net gered werd van een verdrinking wordt nu bij het zien van water al angstig, laat staan bij zwemmen of in een bootje zitten

Al deze voorwerpen, personen, geluiden, geuren etc. zijn ankers. Je hoort / ziet / ruikt / voelt / proeft ze en je krijgt direct een reactie.

WELKE ANKERS HEB JIJ?

Okay, allemaal leuk en aardig. Maar hoe kun je ankers gebruiken bij het oproepen van een gewenste stemming? Eén van de meest leuke en nuttige toepassingen van een anker binnen NLP is het kunnen bepalen van je stemming. Hierbij kun je denken aan het gevoel van zelfvertrouwen, (mentale) kracht, blijdschap, energie of motivatie. Om maar iets op te noemen.

 

Ik weet zeker dat je elke van deze stemming wel een keer hebt ervaren. Ook al is het lang geleden of duurde het maar even, je hebt het een keer ervaren. Het mooie van NLP is dat je leert om deze stemmingen weer op te roepen, op een moment dat het voor jou functioneel is.

Denk eens aan:

 • Zelfvertrouwen bij een belangrijk sollicitatiegesprek?
 • Energie bij een project dat af moet?
 • Motivatie om te sporten of gezond te eten?

En ga zo nog maar door.

HOE GAAT DE TECHNIEK IN ZIJN WERK?

Ga de eerste keer uit van 10-15 minuten om de techniek onder de knie te krijgen. Hoe meer je oefent, hoe minder tijd je nodig hebt in de toekomst….

Stap 1. kies één van de volgende stemmingen:

 • motivatie
 • humor
 • energie
 • liefde
 • kracht

Stap 2. Ontspan en/of breng jezelf in een lichte of diepere trance. Dit kan door middel van hypnose, ademhalingsoefeningen, meditatie etc.

Stap 3. Herinner je een moment waarop je die stemming zeer sterk had. Of stel jezelf een situatie in de toekomst voor waarin je je zo zult voelen.

Stap 4. Stap in het moment: kijk door je eigen ogen, zie wat je zag, hoor wat je hoorde en voel wat je voelde. Maak dit gevoel groter en sterker, breng in de beelden die je ervaart meer helderheid en kleur en vergroot de geluiden die je hoort. Voel dit gevoel zo sterk als mogelijk. En als je volledig in dit gevoel zit, ga je naar stap 5.

Stap 5. Houd op het hoogtepunt je duim en wijsvinger bij elkaar en houd ze 10-15 seconden ingedrukt. Druk steeds harder en harder. Laat daarna los en kom langzaam uit het moment. Het anker is geplaatst.

Stap 6. Kom uit het moment en leid jezelf even af door bijvoorbeeld naar buiten te kijken.

Stap 7. Test het anker: breng duim en wijsvinger bij elkaar en ervaar wat er gebeurt. Als je bovenstaande stappen goed hebt uitgevoerd, dan zou het gevoel terug moeten komen zodra je je duim en wijsvinger bij elkaar brengt. Gefeliciteerd! Je hebt een anker gecreëerd van je duim en wijsvinger. Elke keer als jij je duim en wijsvinger bij elkaar brengt, kom je in deze stemming terecht. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt.

Is het anker nog niet sterk genoeg? Herhaal dan stap 2 tot en met stap 6 een paar keer (4 – 6 keer) om het anker nog sterker te maken. Let hierbij op dat je echt in het moment stapt. Beleef de situatie (stap 4) alsof je er echt (weer) in zit. Maak de beelden nog helderder, de geluider nog sterker en het gevoel nog intenser. En verdubbel dat alles nog een keer. En nog een keer. Plaats op het hoogtepunt het anker en houdt dit 10-15 seconden vast. Kom eruit en doe dit nog 4-6 keer.

Stap 8. Denk aan een situatie waarin je de gewenste stemming goed kunt gebruiken.

Stap 9. Zie het beeld / hoor het geluid vlak voordat je dit gevoel wilt ervaren. Bijvoorbeeld je baas die je roept, de ogen van een ander, een fitnessapparaat, chocolade etc.

Stap 10. Breng je duim en wijsvinger bij elkaar terwijl je in gedachten je in de situatie begeeft. Vergelijk de huidige beleving van de situatie (met het anker) met de beleving van de situatie voor deze oefening. Een wereld van verschil hè?

De mogelijkheden zijn onbeperkt met deze techniek. Oefen zoveel mogelijk met de techniek en bedenk welke stemming je graag meer zou willen hebben in specifieke situaties. Oefen de techniek ook eens met een andere gewenste stemming. En onthoud: deze techniek werkt altijd voor iedereen! Zolang je de stappen maar goed uitvoert. In een NLP Practitioner Opleiding behandelen we uitgebreid de tips en vaardigheden die dit proces nog makkelijker voor je maken, alsmede de vele toepassingen in concrete situaties. Voor nu:

Veel succes!

Auteurs: drs. Vincent van der Burg

Anné Linden, ook wel de “First Lady of NLP” genoemd, is een markante persoonlijkheid uit de internationale NLP-geschiedenis.

anne linden,nlp weekendopleiding amsterdam

Anné kwam in 1976 in aanraking met NLP en volgde Richard Bandler en John Grinder vanaf begin 1977 op hun workshop tournee door Amerika. Met haar toneelachtergrond is zij een van de beste presentatoren in NLP-land. Haar inspirerende verhalen aan het eind van de sessies zijn befaamd. Als eerste stichtte zij een NLP opleidingsinstituut en waagde zij als eerste de sprong over de Atlantische oceaan naar Europa waar zij in 1982 de eerste NLP workshop verzorgde. Naast NLP doet zij veel met hypnose en het enneagram. Voorts geeft zij workshops over grenzen en zelfwaardering, één van haar favoriete thema’s.

Backtracken is het herhalen of samenvatten van iemands verwoordingen. Je let dus op de sleutelwoorden en de tonaliteit van de ander. Met backtracking bouw je rapport op met jouw gesprekspartner.

TONALITEIT BIJ BACKTRACKEN

Let goed op de tonaliteit waarmee deze woorden zijn uitgesproken. Vervolgens maakt je een beknopte samenvatting van wat de ander heeft gezegd terwijl je de sleutelwoorden daarin terug laat komen. Als iemand bijvoorbeeld op vrolijke zegt: ‘Ik had een geweldig weekend.’. En het woord geweldig komt nog een aantal keer terug in het gesprek, heb jij een sleutelwoord gevonden. Nu kan jij later in jouw korte samenvatting bijvoorbeeld zeggen: ‘Wat fijn dat jij zo’n geweldig weekend hebt gehad!’.

GEBRUIK VAN SLEUTELWOORDEN

Zorg dat je de juiste sleutelwoorden gebruikt. Als jij in jouw korte samenvatting bijvoorbeeld zegt: ‘Wat fijn dat jij een fantastisch weekend hebt gehad.’, maak je geen rapport. De gesprekspartner raakt verward en is het er helemaal niet mee eens dat zijn weekend fantastisch was… het was gewoon geweldig.

Wil je meer weten over Zintuiglijke Scherpzinnigheid? Dit, en meer, leer je in een uitgebreide NLP opleiding. Bij UNLP vind je gecertificeerde NLP opleidingen variërend van intensieve 18 daagse tot uitgebreide weekend 20 daagse, in o.a. Amsterdam en Drenthe.

Bert Hellinger - NLP Familieopstelling

Bert Hellinger (geboren in 1925) is de grondlegger van het systemisch werken en familieopstellingen. In zijn leven 

ontwikkelde Bert Hellinger zich meer en meer in de psychoanalyse. Zijn interessegebieden reikten van de oplossingsgerichte therapieen van Milton Erickson tot Frank Farrely’s Provocatieve sessies.

Vanuit deze verschillende werkvormen begon zich een nieuwe vorm te ontwikkelen: het systemisch werken. Voor veel mensen is dit voornamelijk bekend als familieopstelling. Tijdens een familieopstelling wordt het systeem geplaatst in de ruimte. Volgens Bert Hellinger is een familie namelijk een systeem. Ouders, grootouders, broers, zussen, kinderen, zelfs als ouders gescheiden zijn of wanneer er een abortus wordt gepleegd behoort deze persoon tot het systeem. Dit systeem heeft een collectief geweten, wat voornamelijk in het teken staat van overleven binnen de familie. Wanneer iemand in het systeem wordt buitengesloten, dan zal een ander familielid dit gat proberen op te vullen. Het systeem begint uit balans te raken.

Een voorbeeld:
Vader en moeder krijgen twee kinderen, een zoon en een dochter. Vader wordt verliefd op een ander en moeder zet vader het huis uit. Naast moeder ontstaat er nu een leegte. De zoon (en/of de dochter) zal gaan proberen de leegte op te vullen. Wanneer moeder begint te daten met een nieuwe man, voelt de zoon zich aan de kant geschoven door moeder. Immers, hij was degene die haar nu beschermde, die een schouder bood en haar sterkte gaf.

Wat Bert Hellinger bewerkstelligd in de familieopstelling is dat er weer balans komt in het systeem. Het systeem moet weer opnieuw “geordend” worden, zodat iedereen – energetisch – de juiste plaats weer kan innemen. Het kind (welke leeftijd dit kind dan ook heeft) kan weer kind van de ouders zijn, de ouders staan weer aan het hoofd van het gezin.

Met de jaren is systemisch werken behoorlijk ontwikkeld. Tegenwoordig kent het werkgebieden als:

 • Organisatieopstellingen
 • Sjamanistische opstellingen
 • Systemisch coachen
 • Systeemopstellingen
 • Structuuropstellingen
 • Kabbalistische opstellingen
 • etc.

Kenmerk bij alle opstellingen is dat de binding, de ordening en de balans weer worden hersteld. Binnen UNLP hebben wij het systemisch werken en NLP (weer) met elkaar laten samenvloeien. NLP en familieopstellingen kennen beiden een behoorlijke basis vanuit de werken van Milton Erickson. Ook de provocatieve therapieen van Frank Farrely zie je duidelijk terugkomen. Het is niet meer dan logisch dat je als opsteller een verdiepende kennis wilt hebben van zowel het systemische alswel NLP.

Wil je meer weten over de opleidingen van UNLP? Je bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen!

Chunken is het organiseren van informatie in kleinere of juist grotere delen. Je hebt verschillende manieren om informatie te chunken: chunking up (omhoog chunken) betekent dat je informatie gaat veralgemeniseren. Je gaat naar een hoger abstractieniveau. Chunking down (omlaag chunken) betekent dat je informatie gaat detailleren. Je gaat naar een lager abstractieniveau. Bij lateraal chuncken ga je op zoek naar andere voorbeelden op hetzelfde niveau.

Upchunken gebruik je om verbanden en relaties te ontdekken, om vervolgens te kunnen relateren aan de huidige situatie. Je zoekt overeenstemming. Soms kunnen mensen verstrikt raken in details waardoor ze hun doel voorbij streven of het grotere geheel niet meer zien. Voorbeelden van upchunk vragen zijn:

 • Waar is dit een voorbeeld van…?
 • Met welke bedoeling…?
 • Voor welke doel…?
 • Waar maakt dit onderdeel van uit?

Downchunken levert details op en eindigt met iets dat geen enkel verband heeft met het oorspronkelijke grote deel. Je zoekt verschillen. Voorbeelden van downchunk vragen zijn:

 • Wat zijn voorbeelden hiervan?
 • Wat is specifiek…?
 • Waar is dit onderdeel van?

Lateraal chunken levert soortgelijke alternatieven op. Voorbeelden van lateraal chunk vragen zijn:

 • Waar lijkt dit op?
 • Wat is hieraan gelijk?

Blijf de vraag herhalen en kijk hoever je kunt gaan. Exploreer de hiërarchie van ideeën, het grotere geheel of de significante details, en ontdek meer ideeën en inzichten.

PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VAN CHUNKING:

 • Het kunnen upchunken en downchunken kan zinvol zijn in onderhandeling, vergadering en bemiddeling. Veelal worden er gediscussieerd op een niveau waar we geen overeenstemming hebben. In zo’n geval kun je upchunken zolang totdat je overeenstemming hebt. Vervolgens kun je downchunken naar details op een snelheid waarbij je overeenstemming behoudt.
 • Het genereren van alternatieven. Het lateraal denken is voor veel mensen vaak nog niet zo eenvoudig. Om lateraal te kunnen chunken kan het zinvol zijn om eerst te upchunken en vervolgens te downchunken. Voorbeeld: je wilt van A naar B maar je wilt niet de auto gebruiken. Om alternatieven te generen, ga eerst upchunken: waar is het rijden in een auto een voorbeeld van? Een manier van transporteren. Chunk nu down door verschillende manieren van transporteren te genereren, bijvoorbeeld fietsen, lopen, tram, metro etc.
 • Motivatie en passie creëren voor je doel(en). Door te upchunken en te downchunken kun je je doel(en) realiseerbaar houden en tegelijkertijd voor gemotiveerd en gepassioneerd zijn.
 • Verveling voorkomen en overwinnen. Een reden dat we verveeld raken met iets is vaak omdat we verstrikt raken in details. Als jij een doel hebt waar je niet enthousiast over bent, stel jezelf dan een upchunk vraag. Voorbeeld: welk doel heb je met dit doel? Creëer een breder perspectief of een groter geheel. Een doel hebben waarbij je niet het grotere geheel ziet, kan erg demotiverend werken.
 • Omgaan met een overweldigend gevoel. Soms voelen we ons overweldigd door de situatie. Het kunnen downchunken is goed om meer een focus te krijgen of realistischer te worden. Hoe eet je een olifant? Hapje voor hapje.

In een NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleiding leer je herkaderen toepassen in allerlei situaties. Voor persoonlijke ontwikkeling van jezelf en/of anderen.

NLP PRACTITIONER OPLEIDING & DETOX

Het opruimen van negatieve emoties, plaatsen van positieve doelen, verbeteren van communicatievaardigheden en weghalen van beperkende overtuigingen combineren met het reinigen van je lichaam. Het is nu – voor het eerst in Nederland – mogelijk!

WAT IS DETOX?

Je lichaam ontgiften van afvalstoffen wordt ook wel detoxen of ontslakken genoemd. Sapkuren is ook een veel gebruikte benaming. Ongemerkt stoppen wij allerlei soorten “gif” in ons lichaam. Ons dagelijkse eten kent heel veel voorbeelden. Suiker en alcohol zijn bekende voorbeelden van voedingsmiddelen die ons lichaam veel werk verschaffen om te verwerken en die ervoor zorgen dat afvalstoffen in ons lichaam ophopen. Een detox of ontslakkings kuur is niets meer dan je lichaam inwending te reinigen door de juiste voeding te eten, veel water te drinken en aan lichaamsbeweging te doen. Vaak wordt detox en yoga gecombineerd.

WAT IS DE NLP PRACTITIONER OPLEIDING?

Tijdens de 8 daagse intensieve NLP-training leer je alle vaardigheden en technieken die horen bij de NLP Practitioner opleiding. Het is de complete NLP-opleiding, afgesloten met het NVNLP-erkende certificaat. Tijdens de opleiding ga je o.a. werken met emoties, overtuigingen, doelen en communicatievaardigheden. Bekende NLP-technieken als SWISH (weghalen van ongewenste gewoontes), New Behaviour Generator (aanleren van goede gewoontes), Visual Squash (werken met incongruenties) en Fast Fobia (wegnemen van angsten en fobieen) zullen allen uitgebreid behandeld worden. Ook leer je de specifieke NLP-vaardigheden die ervoor zorgen dat je snel en verdiepend contact kunt aangaan met een ander.

DETOX NLP PRACTITIONER OPLEIDING

Een detox kuur of sapvasten is een uitdaging om te doen. Je kunt beperkende overtuigingen tegen komen als “ik moet nu gewoon eten”. Motivatie staat dan ook centraal wanneer je met succes wilt detoxen. Het is dus niet alleen het reinigen van je lichaam. Je hebt ook schone gedachten nodig. Een negatieve interne dialoog kan zeer beperkend werken. NLP & Detox is dan ook een prachtige combinatie. Je kunt de NLP-technieken direct gebruiken om de motivatie in je lichaam te blijven activeren.

Daarnaast werkt een detox ook energie-gevend. Tijdens een detox kunnen de meest briljante doelen gesteld worden. De trainers van UNLP hebben zelf jaren ervaring met sapkuren en detox. Samen met de ervaren detox-keukenbrigade is er een mooi sapvasten-programma samengesteld. Dagelijks worden gedurende de dag vier geweldig lekkere groente / fruitsappen geserveerd. Waarom vieze groentesappen drinken als ze ook ontzettend lekker kunnen zijn?  De sappen worden aangevuld door een lichte tussendoor-salade en een tarwegras- of gemberpowershot.

WAT LEVERT DE COMBINATIE DETOX & NLP JE OP?

 • Het geeft je meer energie
 • Je wordt expert in het stellen en behalen van doelen
 • Je lichaam wordt gezond en gezuiverd
 • Je negatieve emoties worden omgezet in positieve emoties
 • Het immuunsysteem wordt versterkt en verbeterd (minder vermoeid en minder snel ziek)
 • Je negatieve interne stemmetje wordt uitgezet
 • Je leert je lichaamsbeweging te gebruiken om in je kracht te komen
 • Minder huidproblemen, gezonde huid
 • Je krijgt meer kennis over voeding & superfoods
 • Je leert snel en diepgaand contact aan te gaan met anderen
 • Goed voor je lichaamsgewicht
 • Je leert hoe je thuis ook aan de slag kunt met je nieuwe leef- & eetpatroon
 • Je leert snel in positieve emoties te komen
 • Je lichaam wordt op een gezonde en effectieve wijze gezuiverd

Wil jij meedoen aan de Detox NLP Practitioner? Klik hier voor de praktische informatie!

Ben je al NLP Practitioner en wil je meedoen aan de Detox NLP Practitioner? Dat kan!
Vraag nu het review-tarief aan zodat jij erbij bent tijdens deze te gekke Body & Mind-reiniging!

Fritz Perls - psychiater en psychotherapeut, grondlegger van de Gestalt-therapieFritz Perls (1893-1970) was een vooraanstaand psychiater en psychotherapeut, grondlegger van de Gestalt-therapie en werkte samen met onder andere psychoanalytic Karen Horney en grondlegger van de Bio-energetica Wilhelm Reich.

Mede-grondlegger van NLP, Richard Bandler redigeerde in zijn studietijd transcripts van lezingen en workshops van Perls, o.a. voor het boek ‘Eye Witness to Therapy’ (1973). In die rol woonde student Bandler regelmatig sessies bij van Perls om zodoende gesproken teksten op te schrijven en te redigeren. Op basis van hetgeen Bandler zag besloot hij zelf Gestalt therapie sessies te geven, daarbij gebruikmakend van de taalpatronen van Perls. Alvorens dit te doen, stapte Bandler naar (assistent) hoogleraar John Grinder toe met het voorstel om de (onbewuste) patronen van Perls in kaart te brengen. Vervolgens nam Grinder enige tijd deel aan Bandler’s groepssessies deel en gaat in 1974 een samenwerkingsverband met Bandler aan. Samen maken ze een taalkundig model van de taalpatronen van Fitz Perls. En daarmee begint NLP.

In de volgende zeven jaar bestuderen Grinder en Bandler samen de gedrags- en denkpatronen van diverse effectieve psychotherapeuten, onder wie Virginia Satir en Milton Erickson. Fritz Perls is in de beginjaren van NLP gemodelleerd door Richard Bandler en John Grinder en werd daarmee een belangrijke inspiratiebron voor diverse NLP technieken, modellen en vaardigheden. De Gestalttherapie (zo genoemd naar ‘Gestalt’, het Duitse woord voor ‘geheel’ of ‘verschijningsvorm’) richt zich vooral op wat iemand in het hier-en-nu beleeft. Ook het uiten van tegenstrijdige verlangens, het verwerpen van sociale rollen en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag, zijn typerend voor de aanpak van een Gestalttherapeut. In plaats van mee te gaan of zelfs opgeslokt te worden in het verhaal of strategie van de client, daagde Perls de client uit om zichzelf te her-ontdekken en bewust te worden van zijn of haar wereldmodel.

INTERESSANTE QUOTES VAN FRITZ:

 • Anxiety is excitement minus oxygen”
 • I am not in this world to live up to other people’s expectations, nor do I feel that the world must live up to mine”
 • Our dependency makes slaves out of us, especially if this dependency is a dependency of our self-esteem. If you need encouragement, praise, pats on the back from everybody, then you make everybody your judge”
 • The neurotic person cannot appreciate himself, so he tears himself to pieces to get the world to appreciate him”

BIJDRAGEN AAN NLP

In onderstaane video’s zie je een fragment van de werkwijze van Fritz Perls. Wellicht herken je de volgende patronen die overeenkomst tonen met NLP:

 • De nadruk binnen Gestal-therapie is op het proces in plaats van op inhoud (content), alsmede non-verbale signalen. Deze onbewuste signalen zijn veel minder beinvloedbaar door de client en daardoor minder of nauwelijks onderhevig aan bewuste misleiding.
 • Vooral het hier-en-nu is van belang en wordt door de coach/therapeut mee gewerkt. Het verleden alsmede de toekomst is belangrijk, maar wordt altijd gekoppeld aan de realiteit zoals die in het heden wordt gecreeerd.
 • De client krijgt geen (volledige) uitleg over wat er in de therapie plaatsvindt. Het gaat erom dat de client leert om toegang te krijgen tot zijn/haar hulpbronnen en kan leven naar maximale potentieel.
 • Ziektewinst: wat is het voordeel van de aandoening, het probleem of de symptomen?
 • Het belang van het kunnen observeren van nonverbaal gedrag, om erachter te komen wat mensen echt (onbewust) bedoelen, voelen en denken
 • Bij jezelf zintuigelijk kunnen waarnemen in plaats van introspectie als bron van bewustzijn.


BIBLIOGRAFIE


Gregory Bateson - NLP anoloogGregory Bateson
(1904-) was een antropoloog, linguist en bioloog. Zijn bekendste werken zijn Steps to an Ecology of Mind (1972) en Mind and Nature (1979). Belangrijke NLP modellen die gebaseerd zijn op het werk van Bateson zijn onder andere Neurologische niveaus (later uitgewerkt door Robert Dilts) en Double Binds.

Een double bind is een emotioneel dilemma in communicatie waarbij een of meerdere boodschappen van een persoon of groep in conflict zijn. Het is een situatie waarin een individu of groep boodschappen ontvangt waarbij de ene boodschap de andere ontkent. Met andere woorden, het adequaat reageren op de ene boodschap, betekent het in gebreke blijven van de andere boodschap en omgekeerd. Het gevolg van een double bind is dat de betrokkene die in een double bind verwikkeld is, automatisch fout zit. Eenvoudig gezegd: wat je ook doet, je doet het fout. Als je X doet, verlies je. Als je X niet doet, verlies je ook. 

De man die het altijd fout doet. Of ‘ie nu wel een bloemetje meeneemt of niet. Het is nooit goed. Als hij wel een cadeautje meeneem, voelt hij zich niet goed genoeg omdat zij denkt dat hij iets goed te maken heeft. Als hij geen cadeautje meeneem, voelt hij zich niet goed genoeg omdat zij dan zegt dat hij niet om haar geeft.”

Een vrouw die niets goed lijkt te kunnen doen bij haar man. Ze wordt emotioneel en fysiek mishandeld. Zo heeft ze als taak om zijn spullen op te ruimen. Als ze dit niet snel genoeg doet, dan wordt ze fysiek en mentaal vernederd en neergezet als “nietsnut”. Doet ze het wel snel genoeg, dan wordt ze ook fysiek en mentaal vernederd en ook neergezet als “nietsnut”.

Vrouw zit altijd te zeuren over de sokken van de man. En als het niet de sokken zijn, dan zijn het wel de onderbroeken. En ruimt ‘ie wel op, dan is ‘ie geen echte man.

Herkadering kent verschillende vormen. Eén daarvan gaat als volg: wanneer je gaat herkaderen dan wil je dat de intensiteit van het één afneemt door het woord taalkundig te vervangen door een woord dat eenzelfde soort betekenis heeft, echter, het heeft minder “zwaarte”: 

gierig → spaarzaam, verantwoordelijk

vervelend → spontaan

angstig → in contact met je gevoel

depressief → aan het opladen

doodmoe → voldaan

furieus → uitgedaagd, energiek

ongeduldig → nieuwsgierig, vragend

verward → klaar om door te gaan

lui → kunnen ontspannen

onzeker, zenuwachtig → goed willen doen

In een NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleiding leer je herkaderen toepassen in allerlei situaties. Voor persoonlijke ontwikkeling van jezelf en/of anderen.

John Grinder - NLP Grondlegger

John Thomas Grinder (Detroit (Michigan), 10 januari 1940) is een Amerikaanse anglist, linguïst en onderzoeker die samen met Richard Bandler grondlegger is van NLP. Grinder studeerde anglistiek aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz (UCSC) aan het begin van de 60er jaren van de 20e eeuw. Daar, maar ook later in zijn academische carrière werkte hij aan Noam Chomsky’s transformationele grammatica, met als specialisme ‘zinsopbouw’. Daarna ging hij in militaire dienst waar hij diende als kapitein bij de Special Forces van het Amerikaanse leger in Europa gedurende de koude oorlog. Aan het eind van de 60er jaren keerde Grinder terug naar school om linguïstiek te studeren en in 1972 promoveerde hij aan de Universiteit van Californië, San Diego op het proefschrift On Deletion Phenomena in English language. Aan het begin van de 70er jaren werkte Grinder in het laboratorium van George A. Miller aan de Rockefeller Universiteit in New York City, toen hij werd benoemd tot assistent-professor in de linguïstiek aan de UCSC. In 1972 werd hij daar benaderd door de psychologie-student Richard Bandler, die bezig was met de leiding van een studiegroep Gestalttherapie, om eraan deel te nemen als supervisor. Bandler had veel tijd gestoken in het opschrijven van opnames van Fritz Perls, grondlegger van de Gestalttherapie, die hij en passant had geleerd. Zo begonnen ze samen in eerste instantie vooral de non-verbale communicatie te onderzoeken.

Na Fritz Perls volgde de toonaangevende gezinstherapeut Virginia Satir, en later de toonaangevende hypnosewetenschapper in de psychologie Dr. Milton H. Erickson. Grinder en Bandler modelleerden de verschillende cognitieve gedragspatronen van deze therapeuten en publiceerden dit in The Structure of Magic Volumes I & II (1975, 1976), Patterns of the Hypnotic Techniques van Milton H. Erickson, Volumes I & II (1975, 1977) en Changing With Families (1976). Dit werk vormde de basis van de methodologie die de oprichting betekende van NLP.

John Grinder heeft samen met Carmen Bostic St. Clair een nieuwe school van NLP ontwikkeld, genaamd New Code NLP. In maart 2013 verzorgde hij in Nederland een 4-daagse New Code opleiding waarbij diverse van UNLP trainers aanwezig waren als coach.

BIBLIOGRAFIE

 • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic I: A Book About Language and Therapy, Palo Alto, CA: Science & Behavior Books., 1975a, ISBN 0831400447
 • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic II: A Book About Communication and Change, PaloAlto, CA: Science & Behavior Books, 1975b, ISBN 0-8314-0049-8
 • Grinder, John, Richard Bandler, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume I, Cupertino, CA :Meta Publications, 1976, ISBN 1555520529
 • John Grinder, Richard Bandler, Judith Delozier, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume II, Cupertino, CA :Meta Publications, 1977
 • John Grinder, Richard Bandler, Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming, Moab, UT: Real People Press, 1979, ISBN 0-911226-19-2
 • Grinder, John and Richard Bandler, Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis, Moab, UT: Real People Press, 1981, ISBN 0-911226-23
 • Grinder, John and Richard Bandler, Reframing: Neurolinguistic programming and the transformation of meaning, Moab, UT: Real People Press, 1983, ISBN 0-911226-25-7
 • Grinder, John & Judith DeLozier, Turtles All the Way Down: Prerequisites to Personal Genius, Scots Valley, CA: Grinder & Associates, 1987, ISBN 1-55552-022-7
 • Grinder, John, Michael McMaster, Precision, ScotsValley, CA: Grinder & Associates, 1993, ISBN 1-55552-049-9
 • Charlotte Bretto Milliner (ed.), John Grinder (ed.) and Sylvia Topel (ed.), Leaves before the Wind: Leading Edge Applications of NLP, Scots Valley, CA: Grinder & Ass, 1994
 • Grinder, John & Carmen Bostic St Clair, Whispering in the Wind , CA: J & C Enterprises, 2001, ISBN 0-9717223-0-7
 • Grinder, John, Carmen Bostic St Clair, Tom Malloy, RedTail Math: the epistemology of everyday life


Het Meta Model geeft een handleiding om het wereldmodel van iemand te begrijpen én te veranderen. Willen ontwikkelen en groeien is een fundamentele behoefte van ieder mens. Maar groei betekent ook verandering. Het metamodel is grotendeels gebaseerd op het werk van gezinstherapeute Virginia Satir, expert -onbewust bekwaam- in het opsporen van iemand’s generalisaties, weglatingen en vervormingen. Zie voor meer uitleg van deze processen het NLP wereldmodel. Het metamodel zoals we dat vandaag de dag kennen is gebaseerd op het werk van Satir en expliciet gemaakt door NLP grondleggers Richard Bandler en John Grinder. Het metamodel is een van de eerste producten van Bandler en Grinder dat ze samen hebben gebracht in een boek, genaamd “The Structure of Magic”. Het metamodel is een reeks van vragen waarmee inzicht kan worden verkregen in het wereldmodel van een ander en vervolgens kan worden veranderd. Het metamodel helpt de ander om generalisaties te doorbreken, weglating op te sporen en vervormingen te herstellen.

Je weet hoe het kan gaan. Een goede vriendin van je zegt ‘ik kan dat niet’. Je weet dat ze het wel kan en dus vertel je haar dit. Uiteindelijk kom je terecht in een discussie waarin jouw goedbedoelde opmerkingen en adviezen haar nog meer overtuigen van waarom ze het niet kan. Wanneer je iemand hoort die een overtuiging heeft die hem of haar beperkt in hetgeen hij of zij wil bereiken, heb je al snel de neiging om die persoon te vertellen dat hij of zij het wel kan en dat ze het niet bij het juiste eind hebben. Maar helaas…

Zoals je ongetwijfeld vast al een keer hebt ervaren werkt dit in 9 van de 10 gevallen niet. Mensen willen gelijk hebben en we willen niet graag van anderen horen dat zij niet gelijk hebben. Dus gaan we onze overtuigingen vurig verdedigen, ook al zijn we er niet zo zeker van dat we gelijk hebben. Bij sommige mensen werkt het zelfs averechts, de zogeheten “mismatchers”: hoe meer je dit soort personen gaat aanvallen en gaat vertellen hoe verkeerd hij of zij het wel niet zien en hoe ze het bij het onjuiste eind hebben, hoe meer hij of zij zich gaat verdedigen. Gevolg: de overtuiging zal alleen nog maar meer worden bekrachtigd. Mensen houden hun wereldmodel in stand, aldus Bandler en Grinder, via drie universele principes: generalisatie, weglating en vervorming.

Nu we dit weten, wat kun je dan wel doen? Hiervoor is door Richard Bandler en John Grinder een model ontwikkeld genaamd het Metamodel.

WAT IS HET META MODEL?

Het metamodel is een zeer krachtig instrument om mensen te coachen. Anders gezegd: het metamodel helpt je om inzicht te krijgen in het wereldmodel van de ander en dit wereldmodel te vergroten. Het werkt snel en effectief om irrationele gedachten te stoppen, blokkerende overtuigingen weg te halen en om de ander te helpen uit vaste, knellende patronen. Met het metamodel kom je snel tot de essentie van waar het echt om gaat.

Voorbeeld:

Stel dat Henk aan je vertelt “Ik kan aan haar gezicht zien dat Gea me niet leuk vindt, dus het heeft weinig zin om haar mee uit te vragen! Dat maakt me verdrietig, want ik heb nooit geluk met meisjes!

Op het eerste gezicht een begrijpelijke opmerking. Wanneer we echter het Metamodel hiervoor inzetten komen we een stuk verder

Henk denkt dat hij Gea’s gedachten kan lezen. Dit is (gelukkig!) pertinent onjuist.
Henk denkt dat door te kijken naar de uitdrukking van de spieren in haar gezicht hij kan voorspellen welke reactie zij zal hebben. Wat hij eigenlijk doet is dat hij concludeert dat als hij een soortgelijke gezichtsuitdrukking zou hebben hij bepaalde gevoelens zou hebben en hij waarschijnlijk op een bepaalde manier zou reageren. Vervolgens gaat hij ervan uit dat dit bij haar op dezelfde manier plaatsvindt. Het is een generalisatie als hij zegt “ik heb nooit geluk met meisjes”. Hij baseert deze mening op een zeer beperkte hoeveelheid bewijs. Het is uiteraard mogelijk, maar dit is zeer onwaarschijnlijk. Het is waarschijnlijker dat hij zichzelf in een hoek trapt door gebeurtenissen uit het verleden te generaliseren naar alle meisjes in de toekomst. Bovendien: door te zeggen dat “dit maakt me verdrietig” zegt hij eigenlijk dat hij geen controle heeft over zijn gevoelens en dat zijn gevoelens het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten hem om. Hierdoor blijft hij in de ‘slachtoffer” rol zitten waardoor hij een speelbal wordt van externe omstandigheden.

Om Henk te helpen kunnen we het Metamodel gebruiken om hem bewust te maken van zijn eigen denken. In plaats van hem te vertellen dat hij het bij het verkeerde eind heeft, kunnen we hem enkele metamodel vragen stellen waardoor hij uit zijn beperkende overtuigingen komt. Het helpt de ander om zijn eigen antwoorden te vinden, niet die van jou. Het maakt de ander krachtiger, onafhankelijker en effectiever. Het metamodel bevat een reeks van krachtige vragen onderverdeeld in een aantal subcategorieen. Voorbeeld: “Hoe weet je dat Gea jou niet interessant zou vinden?” en “Wat zorgt ervoor dat je verdrietig wordt?” De vragen op zichzelf en de antwoorden geven inzicht in de mentale processen die zich afspelen in de mentale leefwereld van Henk. Vervolgens zijn er directe handvatten om deze verstoorde processen aan te pakken en te veranderen.

Je kunt het metamodel in veel situaties toepassen. Niet alleen in formele coachingsessies, ook in gesprekken met je kinderen, ouders, werkgever, collega’s, medewerkers, vriendin, familie of mensen in de kroeg!

In een NLP Practitioner opleiding leer je om het metamodel te gebruiken. Op een snelle en effectieve wijze. Zodanig dat je in staat bent om altijd en overal de juiste vragen te stellen. Voor meer verbinding met de ander, inzicht of verandering.

Milton Erickson stond aan de basis van NLP. NLP had waarschijnlijk niet geweest wat het nu is, wanneer Dr. M.H. Erickson (1901-1980) niet zo’n grote invloed had gehad op de bedenkers van NLP, Dr. Richard Bandler en Dr. John Grinder. Een opmerkelijke man en een zeer effectieve hypnotherapeut. Tijdens zijn kinderjaren kreeg hij polio en was grotendeels verlamd. Het was in deze jaren dat hij zijn uitzonderlijke vermogen heeft ontwikkeld: observeren van mensen, zowel verbaal als non-verbaal. Hij ontdekte dat wat mensen zeggen en wat ze doen, veelal enorm uiteenloopt. Het succes van Erickson was dan ook te danken aan zijn uitzonderlijke vaardigheid om non-verbaal gedrag te lezen, rapport te creeren met zijn clienten, zijn hypnotisch taalgebruik en zijn overtuigingen met betrekking tot zijn clienten. Hij was in staat om mensen onder hypnose te brengen, zonder het woord hypnose ook maar te noemen. Hij gebruikte volop humor, metaforen, verwarring en verrassing om uitzonderlijke resultaten te bereiken bij zijn clienten.

 • Enkele van deze overtuigingen zijn centrale vooronderstellingen geworden binnen NLP:
 • Elk gedrag heeft een positieve intentie
 • Dit is de best beschkbare keuze op dit moment gegeven de omstandigheden, zoals de client het ziet
 • Respect voor het wereldmodel van de ander
 • Weerstand in een client is het gevolg van gebrek aan rapport. Er zijn moeilijke clienten, alleen inflexibele therapeuten

Erickson zag zo’n 5 tot 6 clienten per dag, en dat zo’n 60 jaar lang. Een enorme schat aan ervaring, kennis en vaardigheden wat Milton Erickson heeft opgebouwd in de tijd dat hij clienten hielp om veranderingen door te voeren. Het waren Richard Bandler en John Grinder die zijn uitzonderlijke vaardigheden in kaart hebben gebracht, op een zodanige manier dat ze overdraagbaar waren naar een ieder die deze vaardigheden goed kon gebruiken. In therapie, coaching, communicatie, verkoop en ga zo maar door.

In een NLP Practitioner opleiding leer je deze uitzonderlijke vaardigheden van o.a. Milton Erickson eigen te maken. Zodanig dat je ze kunt inzetten voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook in coaching of communicatie met anderen.

Het Milton Model is is gebaseerd op het werk van een bijzonder man. Eén van de mensen die Bandler en Grinder hebben gemodelleerd is de beroemde psychiater Dr. Milton Erickson.

Het gebruik van taal is essentieel wanneer je iemand wil sturen in de richting van een bepaalde manier van denken. Het Milton Model, vernoemd naar de grondlegger van de moderne hypnotherapie Milton Erickson, geeft een overzicht van de belangrijkste taalpatronen die in de taal gebruikt worden. Bewust gebruik van het Milton Model heeft als doel om meer rapport te krijgen met degene met wie je communiceert. In de kern wordt gebruik gemaakt van algemeen (in plaats van specifiek) taalgebruik waardoor de ander in staat wordt gesteld om naar eigen antwoorden te zoeken. Specifiek taalgebruik is per definitie beperkter waardoor de kans groter is dat het het gesprokene niet inspeelt op de ervaring van de persoon met wie je communiceert.<>

Het doel van het Milton Model is om:

 • Rapport (contact) op te bouwen of te verbeteren
 • Toegang te krijgen tot iemands onbewuste vermogens
 • Het bewuste af te leiden

HET MILTON MODEL IS HET TEGENOVERGESTELDE VAN HET META MODEL

Het Milton Model wordt ook wel het tegenovergestelde van het Meta Model genoemd. Het Meta Model is een opeenvolging van taalpatronen die kan worden gebruikt om meer specifieke informatie van de andere persoon te krijgen. Het Milton Model daarentegen maakt juist gebruik van vage aanduidingen. Door “bewust vaag” te blijven geeft het de communicator de mogelijkheid om door algemene opmerkingen of vragen oogwaarschijnlijk specifiek te zijn, maar die toch algemeen genoeg zijn om het voor de ander mogelijk te maken om op eigen tempo de vraag in te vullen vanuit de eigen ervaring, zonder invulling van de degene die de vraag stelt. Specifieke informatie wordt door het gebruik van het Milton Model dus weggelaten. Dit zorgt ervoor dat de ánder de weglatingen moet invullen vanuit zijn of haar eigen wereldbeeld of ervaring.

Voorbeeld: “denk aan de zee, de zon, het zand, de lucht”. Deze vraag is algemeen geformuleerd en stelt geen beperkingen ten aanzien van het moment, wat je precies zo fijn vindt aan het strand etc. Het laat ruimte voor de ander om vrij te associeren.

Bandler en Grinder hebben de de taalpatronen die Milton Erickson gebruikte expliciet gemaakt, zodanig dat het door iedereen geoefend kan worden en in praktijk kan worden gebruikt.

Net als het metamodel, kun je ook het Milton model in veel situaties toepassen. Niet alleen in formele coachingsessies, ook in gesprekken met je kinderen, ouders, werkgever, collega’s, medewerkers, vriendin, familie of mensen in de kroeg!

In een NLP Practitioner opleiding leer je om het miltonmodel te gebruiken. Voor meer verbinding met de ander, inzicht of verandering.

Als NLP Master Practitioner ken je jezelf helemaal. In de practitioner heb je kennis gemaakt met de mogelijkheden van NLP. Je hebt technieken geleerd om o.a. herinneringen uit het verleden van minder of geen invloed te laten zijn in je huidige functioneren. Je hebt ervaren hoe je meer toegang krijgt tot positieve emoties. Je hebt kennis gemaakt met enorm krachtige technieken als Change Personal History, Reclaim Personal History, Visual Squash, Submodaliteiten, Ankeren, Herkaderen. Daarnaast ben je je bewust geworden van je eigen gedrag en heb je de hulpmiddelen in handen gekregen om jouw gedrag (het effect van jouw gedrag op de omgeving) en dat van anderen effectiever te maken.

WAT LEER JE IN EEN NLP MASTER PRACTITIONER OPLEIDING?

De NLP Master Practitioner is een logisch vervolg op de NLP Practitioner Opleiding. In de NLP Master Practitioner opleiding vindt er zowel een verbreding als een verdieping plaats. Het is een logisch vervolg op de NLP Practitioner opleiding en stelt je in staat om de inzichten en technieken opgedaan vanuit de NLP Practitioner opleiding toe te passen, uit te breiden en te integreren.

In de NLP Master Opleiding ga je de vruchten plukken van het harde werken wat je hebt gedaan in de Practitioner Opleiding. Zoals ze in Amerika zeggen: het is een “Life Changing Event”. Een opleiding die je de rest van je leven zal bijblijven. Een opleiding waar je gaat toepassen wat je in de NLP Practitioner Opleiding hebt geleerd aan kennis, vaardigheden en inzicht.

ZIE HIER VOOR EEN OVERZICHT (EEN GREEP UIT DE ONDERWERPEN):

 • Fundamentele behoeften: wat drijft iemand? En hoe kun je dat benutten voor positieve verandering?
 • Sleight of Mouth: verbale communicatie (overtuigings)technieken voor veranderen van overtuigingen
 • Metaprogramma’s: maken van een blauwdruk van iemand’s gedrag/denkstijl
 • Modelleren: in kaart brengen, internaliseren en overdragen van excellent gedrag
 • Geavanceerd gebruik van strategieën
 • Hypnose: inductieset, (in)directe (post)hypnotische suggesties, trance inducties, procestaal
 • Geavanceerde submodaliteiten (waaronder Design Human Engineering)
 • Verdieping van en samenspel tussen Neurologische niveaus, Perceptuele Posities en Time Frames
 • Controle over gemoedstoestand van jezelf en anderen
 • Direct werken & communiceren met onderbewuste
 • Delen/parts in jezelf (o.a. communiceren, conflicten, onderhandelen)
 • Tijdlijnen (o.a. kinesthetische tijdlijnen)
 • Ongewenste gewoontes elimineren d.m.v. geavanceerde NLP technieken

VOOR WIE IS DE NLP MASTER PRACTITIONER GESCHIKT?

De NLP Master Practitioner is geschikt voor een ieder die zich persoonlijk wilt ontwikkelen. Voor zichzelf of voor anderen in de vorm van NLP coaching of therapie. De NLP Master Practitioner is een vereiste voor de NLP Master Coach opleiding, een vervolg NLP training voor mensen die zich tot het hoogste niveau willen bekwamen als NLP coach. De NLP Master Practitioner van UNLP wordt gegeven in zowel Amsterdam als Drenthe.

NLP Practitioner worden en het bijbehorende niveau behalen, hoe doe je dat? Wanneer je de beslissing neemt om meer van NLP te kennen en kunnen, zijn er meerdere mogelijkheden om dit doel te bereiken. Zo kun je ervoor kiezen om eerst wat boeken te lezen over NLP. Er is veel geschreven over NLP. Helaas zijn veel boeken zonde van je tijd. En soms zelfs onjuist of misleidend. Vandaar dat we op deze website hier een pagina hebben aangemaakt met boekentips. Voor zowel startende NLP practitioners als meer gevorderde NLP master practitioners of NLP Master Coaches. Je kunt er ook voor kiezen om eens een gesprek aan te gaan met NLP’ers, zoals een NLP Master Coach of NLP trainer. Door het contactformulier in te vullen kun je vrijblijvend en informeel zo’n gesprek aangaan. Besluit je om een opleiding te volgen, dan is een NLP practitioner opleiding een goede eerste stap. Het is het eerste niveau waarop je begint als NLP’er en je de basisvaardigheden, concepten en modellen leert die essentieel zijn om jezelf NLP’er te kunnen noemen.

WAT LEER JE IN EEN NLP PRACTITIONER OPLEIDING?

Een NLP practitioner opleiding is een unieke opleiding. Een opleiding die je kennis, vaardigheden en toepassingen meegeeft om in te zetten in je professionele en privé leven. Concreet, krachtig en effectief. Denk aan het verwijderen van beperkende overtuigingen, het beter en sneller contact maken met anderen of het inzetten van gewenste gevoelens (denk aan zelfvertrouwen, kracht of rust) waar en wanneer je wilt. Om maar enkele onderwerpen op te noemen. In een NLP training leer je op zowel bewust als onbewust niveau en zul je merken dat leren snel, makkelijk en transformerend kan zijn. Sommige mensen volgen een NLP opleiding om zich als coach (verder) te ontwikkelen. Voor anderen is een NLP training of opleiding puur voor persoonlijke ontwikkeling. In een goede NLP opleiding komt er een aantal onderwerpen aan bod. Zie hier voor een overzicht (een greep uit de onderwerpen):

 • Rapport: maken en behouden van snel en diep contact en betrokkenheid
 • Synchronisatie van verbale en non-verbale communicatie : match, mismatch, backtrack, sort by self, sort by other
 • Representatiesystemen herkennen bij anderen en bewust inzetten: visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch, gustatief
 • Oogbewegingen: herken interne processen bij anderen d.m.v. oogbewegingen
 • Predikaten : ontdekken en herkennen van taalpatronen bij jezelf en anderen
 • Observeren en kalibreren : ontwikkelen van een zeer scherp observatievermogen
 • Gedachten en emoties : herken en speel in op gedachten en emoties bij anderen
 • Neutraliseren van ongewenste emoties zoals woede, angst, verdriet, onrust.
 • Metamodel : het zuiveren, preciseren van je taalgebruik zoals: generalisaties, distorties, etc. Het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten.
 • Milton model : hypnotisch taalgebruik. Gebruik taal om anderen (positief) te beïnvloeden
 • Interne communicatie : ontdekken en veranderen van je interne communicatie
 • Submodaliteiten: jouw interne werkelijkheid bepaalt in grote mate je gedrag, gedachten en gevoelens
 • Index computation : verdeling van aandacht in 3 delen: interne processen (gedachten), extern gedrag en interne gemoedstoestand (emoties/gevoelens).
 • Fysiologie van de vermogende staat
 • Associatie-dissocatie
 • Zelfankering
 • Herkaderen : veranderen van de betekenis van een ervaring
 • N-stapsherkadering : Het opheffen van automatismen, slechte gewoonten, steeds weerkerend onnuttig gedrag
 • Ruimtelijke herkadering
 • Verbale herkadering
 • Hulpbronnen : een gewenste emotie zoals zelfvertrouwen, zelfrespect of kracht leren oproepen op elk moment wanneer jij wilt.
 • Automatische ongewenste emoties neutraliseren, oude ankers neutraliseren .
 • Change personal history : je persoonlijke geschiedenis veranderen.
 • Mapping accross: Een hulpbron, vermogende stemming van één context overbrengen naar een andere context.
 • Parts: Werken met deelpersoonlijkheden. Tegenstrijdigheden opsporen in jezelf en in harmonie brengen.
 • Liefdes strategie: de mentale strategieen van verliefde stellen.
 • Visual Squash: Oplossen van interne conflicten. Oproepen van tegenstrijdige delen of polariteiten van één deel, onderhandelen in een ruimtelijke herkadering
 • Chunken : de organisatie van een geheel in onderdelen, kleinere delen (downchunken), evenwaardige delen (lateraal chunken of grotere delen (upchunken)
 • Perceptuele posities (ook wel: waarnemingsposities): ik, de andere, een neutrale getuige, voor het verzamelen van meer informatie en het oplossen van conflicten
 • Allergie-proces : herprogrammeren van het immuunsysteem bij enkelvoudige allergieën: voedsel, dieren, pollen. Snel, veilig en blijvend afkomen van een allergie.
 • Fobieën techniek: afkomen van specifieke fobieën: kleine ruimtes, spinnen, vogels e.d.
 • Trauma techniek : oplossen van diepgaande trauma’s (incl. PTSS)
 • Metaforen : een vergelijking van de probleemsituatie in een andere context, meestal onder de vorm van een verhaal vanuit een fantasiewereld, zodat er een rechtstreekse impact en transformatie is in het onderbewustzijn.
 • Opsporen van denkstrategieën (ook wel: NLP strategie): decoderen van de innerlijke die we volgen, die ons belet een resultaat te bereiken, of juist toelaten succes te hebben.
 • Swish: Gewenst gedrag creëren voor moeilijke, angstige of stressvolle situaties
 • De 6 (neuro)logische niveaus van Dilts: voor het scheppen van persoonlijke congruentie, waarbij hoofd en hart en alle delen van jezelf in dezelfde richting werken.
 • Outcome model: Duidelijk en zeker je doel bereiken. Voor congruentie tussen het bewustzijn en onderbewuste.

Vergelijk de onderwerpen van diverse instituten om zo tot een goed oordeel te kunnen komen. Is het niet duidelijk wat het instituut precies gaat behandelen? Mijn voorspelling is dat dit niet veel gaat veranderen tijdens de opleiding.

WIE ZIJN DE NLP TRAINERS IN EEN NLP OPLEIDING?

In Nederland mag iedereen zich NLP trainer noemen. Helaas. Er zijn trainers die NLP trainingen geven die slechts enkele boeken over NLP hebben gelezen en een korte workshop hebben gevolgd en zich vervolgens NLP trainer noemen. Tegenwoordig kun je al NLP trainer worden door een 6-daagse opleiding te volgen. Belangrijk is om te weten waar de hoofdtrainer binnen de opleiding zijn opleidingen heeft gevolgd. Hoe meer gevarieerdheid in de gevolgde opleidingen, trainingen en workshops, hoe beter.

Zorg er bij twijfel voor dat je kan spreken met een van de hoofdtrainers. Als deze te druk is of niet de beleefdheid kan opbrengen om een 1 op 1 gesprek aan te gaan, dan weet je direct al voldoende als indicatie hoe ze zich op de training zullen gedragen. Als je eenmaal in gesprek bent met de (hoofd)trainer van de opleiding waar jij je opleiding wilt volgen, is er een aantal vragen die je hem kunt stellen:

 • Hoe lang bent u al met NLP bezig?
 • Bij wie heeft u uw NLP opleidingen gedaan?
 • Wat is uw professionele achtergrond (onderwijs/bedrijfsleven/hulpverlening)?
 • Hoe zijn uw resultaten binnen het 1-op-1 coaching?

Hoe gedraagt de trainer zich in een 1 op 1 gesprek? Is hij geïnteresseerd in jou als persoon? Beantwoorden ze je vragen naar voldoening? Klikt het?

HOEVEEL DEELNEMERS ZITTER ER IN EEN NLP PRACTITIONER OPLEIDING?

In sommige opleidingen zit je in een groep van 50 tot 100 deelnemers, buiten Nederland soms zelfs 500 deelnemers of meer. Belangrijk hierbij is de verhouding deelnemers / (assistent)trainers. Ik adviseer een norm van 1 op 10. Dat wil zeggen per 15 deelnemers is er 1 trainer, eventueel aangevuld met assistent trainers.

WAT KOST EEN GEMIDDELDE NLP OPLEIDING?

NLP opleidingen zijn behoorlijk prijzig. Een NLP opleiding is een investering voor het leven. Waak je dan ook voor NLP trainingen die de opleiding standaard aanbieden voor 1500, 1000 of zelfs 500 euro. Dat lijkt goedkoop, maar is uiteindelijk duurkoop. Het zijn instituten die veelal net zijn begonnen en/of die slechts enkele practitioner per jaar verzorgen. Je krijgt daardoor een NLP trainer die onervaren is in NLP training en coaching. Gelukkig zijn er instituten in ons land die ook mensen met een laag inkomen de mogelijkheid bieden om een kwalitatief hoogstaande NLP opleiding te volgen. Vraag ernaar als je een instituut op het oog hebt. Vraag naar eventuele speciale prijzen voor mensen met een laag inkomen en/of de mogelijkheid tot spreiding van betaling.

Voor een NLP Practitioner opleiding 2016/2017 van UNLP heb je de keuze uit AmsterdamHaarlem, Den Bosch, Rotterdam en Midden-Drenthe. NLP trainingen van UNLP worden gegeven op het niveau van NLP PractitionerNLP Master Practitioner en NLP Master Coach. Daarnaast zijn er diverse specialistische NLP trainingen op het gebied van o.a. tijdlijnen, hypnose, mediation, lichaamswerk en NLP New Code van John Grinder. Zie de agenda voor een compleet overzicht van alle NLP trainingen in 2016/2017.

Noam Chomksy - NLP taalkundigeNoam Chomsky (1928) is een Amerikaanse taalkundige (net als John Grinder) en filosoof en wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke taalkundigen. Evenals mensen zoals Virginia SatirMilton Erickson en Gregory Bateson is Chomsky een belangrijk rolmodel geweest voor Richard Bandler en John Grinder in de ontwikkeling van NLP.

Zo introduceerde Chomsky het onderscheid tussen oppervlaktestructuur en dieptestructuur -begrippen die vandaag de dag nog steeds worden behandeld in een NLP practitioner opleiding. Volgens NLP grondleggers Richard Bandler en John Grinder gaat er bij de transformatie van dieptestructuur naar oppervlaktestructuur veel belangrijke informatie verloren door de processen van weglating, generalisatie en vervorming.

Diverse NLP kernbegrippen wordt door Chomsky ondersteund en bevestigd, waaronder ecologie, metamodel vragen en herkadering. Zo ook de NLP vooronderstelling “De kaart is niet het gebied”. Deze vooronderstelling stelt dat de betekenis (of interpretatie) die toekennen aan de realiteit niet de werkelijke realiteit is. We zien “de realiteit” door een verzameling van filters (overtuigingen, waarden, herinneringen, metaprogramma’s, etc) die bepalen hoe we de werkelijkheid ervaren of interpreteren. Aangezien iedereen andere filters heeft, is onze perceptie van de werkelijkheid ook anders. De perfecte waarheid is er dus niet, maar wordt gevormd door hoe we naar de wereld kijken. Vandaag de dag is hij bij het grote publiek vooral bekend om zijn kritische houding ten aanzien van de media, politiek en macht.

ENKELE QUOTES VAN CHOMSKY OM OVER NA TE DENKEN:

 • The major media-particularly, the elite media that set the agenda that others generally follow-are corporations “selling” privileged audiences to other businesses. It would hardly come as a surprise if the picture of the world they present were to reflect the perspectives and interests of the sellers, the buyers, and the product. Concentration of ownership of the media is high and increasing. Furthermore, those who occupy managerial positions in the media, or gain status within them as commentators, belong to the same privileged elites, and might be expected to share the perceptions, aspirations, and attitudes of their associates, reflecting their own class interests as well. Journalists entering the system are unlikely to make their way unless they conform to these ideological pressures, generally by internalizing the values; it is not easy to say one thing and believe another, and those who fail to conform will tend to be weeded out by familiar mechanisms.”
 •  “If the media were honest, they would say, Look, here are the interests we represent and this is the framework within which we look at things. This is our set of beliefs and commitments. That’s what they would say, very much as their critics say. For example, I don’t try to hide my commitments, and the Washington Post and New York Times shouldn’t do it either. However, they must do it, because this mask of balance and objectivity is a crucial part of the propaganda function. In fact, they actually go beyond that. They try to present themselves as adversarial to power, as subversive, digging away at powerful institutions and undermining them. The academic profession plays along with this game.”
 • One of the questions asked in that study was, How many Vietnamese casualties would you estimate that there were during the Vietnam war? The average response on the part of Americans today is about 100,000. The official figure is about two million. The actual figure is probably three to four million. The people who conducted the study raised an appropriate question: What would we think about German political culture if, when you asked people today how many Jews died in the Holocaust, they estimated about 300,000? What would that tell us about German political culture?
 • “The more you can increase fear of drugs and crime, welfare mothers, immigrants and aliens, the more you control all the people
 • You never need an argument against violence, you need an argument for it.”
 • “If there was an observer on Mars, they would probably be amazed we survived this long.”
 • “There are two problems for our species’ survival -nuclear ware and environmental catastrophe – and we’re hurtling towards them. Knowingly.”

Het Outcome Model, hoe werkt dat? Ik wil…ik wil… “meer zelfvertrouwen”, “beter contact met mijn partner”, “meer geld verdienen”. Het lijkt makkelijk: doelen stellen. En toch wordt 99% van de doelen die worden gesteld niet bereikt. Hoe komt dat? Hoe komt het dat we doelen stellen en ze -op de ene of andere manier- toch niet weten te bereiken? Is het omdat we het niet willen? Of omdat we het niet mogen? Van onszelf of anderen?

Een ding is zeker: de reden dat we onze doelen niet bereiken is veelal onbewust. Want hoe kan het dat iemand die wilt stoppen met roken, met het bewustzijn kan zeggen: “Ik ga stoppen met roken.” ? En toch, als je hem een aantal weken later vraagt, de kans groot is dat hij gewoon weer is gaan roken. We kunnen heel bewust zeggen “Ik ga stoppen met roken.”, maar het ondertussen niet doen. De reden hiervan is is dat er allerlei onbewuste krachten je belemmeren om dit doel te bereiken. En juist doordat ze onbewust zijn, kennen we het bestaan er niet van. Met ons bewustzijn willen we stoppen met roken, zeggen we tegen onszelf “ik sta stoppen” en koop je wellicht geen sigaretten meer. Met ons onderbewustzijn doen we echter niets. We gaan ervan uit dat die wel vanzelf meekomt. Als een passieve arbeider die naar zijn baas luistert. We zijn in de veronderstelling dat het bewustzijn regeert. En dat het onderbewuste daarin geen zeggenschap heeft. Dat als we bewust een beslissing nemen, ons onderbewuste daarop automatisch aansluit. Maar helaas. Niets is minder waar. Ons bewustzijn slechts een zeer klein deel van ons gehele systeem. Doelen stellen op het niveau van het bewuste is prima, maar je zult er geen overwinnen mee bereiken wanneer het onderbewuste niet meewerkt.

Oorzaken dat mensen 99% van hun gestelde doelen niet bereiken ligt niet in het bewustzijn, maar in onbewuste krachten en obstakels. Het outcome model zorgt ervoor dat je niet alleen bewust je doelen gaat formuleren, maar ook op onbewustniveau ervoor zorgt dat je obstakels wegneemt en je doel gaat bereiken.

OUTCOME MODEL – HET BELANG VAN DOELEN STELLEN

Waarom zou je doelen stellen? Een bekend onderzoek waarin deze vraag centraal stond, is gedaan in 1953 aan de Amerikaanse Yale University. Ze stelden studenten de vraag of ze doelen hadden geformuleerd en of ze deze hadden opgeschreven. Wat bleek? Slechts 3% van de ondervraagden had opgeschreven doelen. 97% (!) had geen doelen opgeschreven of zelfs helemaal nooit aan doelen gedacht. Maar nu komt het: 20 jaar later gingen de onderzoekers terug naar de deelnemers en werden ze opnieuw geïnterviewd. Het verbijsterende resultaat: de 3% die hun doelen hadden opgeschreven scoorden op elk levensgebied hoger: gezondheid, relaties, werk. Ook op financieel vlak: de kleine groep van 3% verdienden met elkaar meer dan de grote groep van 97% bij elkaar! Kortom, doelen stellen loont. En sommige mensen zeggen dan:  “ja, maar ik wil helemaal geen doelen stellen. Ik wil juist leven van dag tot dag en niet zo doelgericht bezig zijn.” Perfect, dat is een prachtig doel.

Doelen zorgt ervoor dat je leeft. Dat je het maximale uit jezelf haalt. Dat je nadenkt over wat je wilt bereiken. Dat je gedreven wordt door de dingen die je wilt en kunt bereiken. Want in eerste instantie is het stellen van doelen gewoon fantaseren over wie je wilt zijn of wat je wilt bereiken. Fantaseren over de mogelijkheden die je als individu hebt. En je kunt heel veel. We zijn als mens geschapen om te groeien en te bloeien. Het nut van doelen stellen is dat je na gaat denken over wat je kunt bereiken. En vervolgens ook actie gaat ondernemen om dat te bereiken. Zonder doelen wordt je opgeslokt in alledaagse rompslomp.

In de  NLP Practitioner opleiding leer je leer je om het outcome model toe te passen. Voor jezelf en/of anderen.

Overtuigingen komen vaak vanuit onze geschiedenis. Gedurende ons leven bouwen we een model van de wereld. Met behulp van dat model vinden we onze weg tussen mensen, dingen en situaties. Zonder een dergelijk model kunnen we niet leven. Dit model van de werkelijkheid maken we vooral door generalisaties te vormen over onze concrete ervaringen. Die generalisaties noemen we overtuigingen. Ook nemen we de overtuigingen over van andere mensen. Met behulp van ons pakket aan overtuigingen, geloven we te weten hoe, wat en waarom de wereld is zoals het is. De overtuigingen waar we (meestal onbewust) voor kiezen om in te geloven dienen een doel; we vormen ze niet lukraak. Ze helpen ons bij het nastreven van belangrijke waarden.

Onze overtuigingen zijn onze leidende principes, de innerlijke ‘kaarten’ die we gebruiken om onze wereld te overzien. Ze zorgen voor stabiliteit en continuïteit. Een gedeelde overtuiging geeft een dieper besef van rapport en contact dan gedeeld werk

Overtuigingen zijn hetgeen iemand gelooft. Waar hij van uitgaat. Onze overtuigingen bepalen wat we als mogelijk en onmogelijk ervaren, wat we als oorzaken van ervaringen en feiten zien, en welke betekenis we geven aan ervaringen.

Overtuigingen zijn generalisaties. Ze worden in stand gehouden door weglating en vervorming van zintuiglijke ervaringen. Ik geloof dat de zon morgen op zal gaan omdat dat al m’n hele leven gebeurt. Overtuigingen zijn sterk: als het morgenochtend niet in eens licht is, denk ik niet dat de zon niet is opgegaan, maar dat ze mijn ramen hebben dichtgeplakt.

Onze overtuigingen hebben een sterke invloed op ons gedrag. Ze motiveren ons en geven vorm aan wat we doen. Het is moeilijk wat dan ook aan te leren als je niet gelooft dat dat prettig kan zijn en/of dat je er baat bij zult hebben.

We delen allemaal enkele fundamentele overtuigingen die elke dag in onze fysieke omgeving worden bevestigd. We vertrouwen op de natuurwetten. We stappen niet van het dak van een hoog gebouw en we hoeven niet elke dag opnieuw te toetsen dat vuur heet is. Maar we koesteren ook veel opvattingen over onszelf en over de wereld waarin we leven die niet zo duidelijk gedefinieerd zijn. Mensen zijn minder stabiel en onveranderlijk dan de zwaartekracht.

Een voorbeeld van een overtuiging: “In deze situatie zou niemand een goede presentatie kunnen geven. Het is gewoon onmogelijk. En al was het al wel mogelijk, dan zou ik het nooit kunnen, want ik ben gewoon geen vlotte spreker. Bovendien, wie ben ik om te denken dat ik iets te vertellen zou hebben? Zo interessant ben ik niet.”

Over het algemeen kunnen we zeggen dat overtuigingen meer invloed hebben, naarmate ze (a) algemener en (b) persoonlijker zijn en (c) ze hoger in de logische niveaus zitten. Dat wil zeggen een overtuiging die betrekking heeft op situaties en gedragingen versus een overtuiging die betrekking heeft op identiteit.

OVERTUINGEN WORDEN WERKELIJKHEID

Einstein zei al: “Geloof dat je iets kan en je kunt het. Geloof dat je iets niet kan en je kunt het inderdaad niet.” Een moment in je leven waarop je uitermate gevoelig bent voor ervaringen en daarmee voor de overtuigingen die ontstaan, is in je kindertijd. Kinderen in de leeftijd tot 6 jaar zijn enorm gevoelig voor de (non-)verbale communicatie van de ouders.  Als een moeder tegen haar kind zegt: “Je bent waardeloos!” neemt een kind dit voor WAAR aan. Volwassen zijn veelal in staat om opmerkingen van anderen te weerleggen. Als je als volwassene een opmerking krijgt “Je bent waardeloos” kun je nog terugvallen op allerlei situaties waaruit blijkt dat dit niet waar is. Dat de persoon die dit zegt zelf de nodige problemen heeft. Of dat de omstandigheden ervoor zorgden dat de ander niet wist wat hij zei. Een kind op die leeftijd heeft nog geen referentiekader om zo’n opmerking te weerleggen. Het kind zal redeneren: “Als mamma het zegt, dan zal het wel waar zijn.” Er is op dat moment een overtuiging ontstaan. Helaas is dit praktijk van alledag. Ga maar na voor jezelf of mensen in je omgeving. Nog niet overtuigd? Zet televisieprogramma’s aan als de “Opvoedpolitie” en je hoort dit soort opmerkingen van ouders regelmatig langskomen.

 • Man, 46 jaar: “Ik ben opgegroeid met de gedachte dat ik niet belangrijk ben. Mijn vader was nooit thuis en mijn moeder was druk met het opvoeden met mijn jongere broertjes en zusjes. Ik was de oudste en behoorde alles te weten en te doen, moest meehelpen met de opvoeding. Wat ik dacht of vond dat was niet belangrijk. Het werk moest gedaan worden en dat stond voorop.”
 • Vrouw, 34 jaar: “Ik doe het nooit goed bij mijn moeder. Iedereen in haar omgeving prijst ze de hemel in. Behalve mij. Dat was vroeger al zo. Het was nooit goed genoeg voor mijn moeder. Ik was nooit goed genoeg. Wat ik ook probeerde, zij wist er altijd wel iets op aan te merken.” 

Vanaf het moment dat er een overtuiging is ontstaan, gaat er een psychologisch proces in werking treden genaamd “confirmation bias”: alle informatie uit situaties, mensen en ervaringen worden zo gefiltered dat het de overtuing ondersteunt. Gevolg: de overtuiging die in het verleden is ontstaan wordt waarheid in het heden.

 • Vrouw, 48 jaar: ik ben opgegroeid met de gedachte “ik ben het niet waard”. Keer op keer kreeg ik dit te horen van mijn moeder. Gevolg was dat ik altijd weinig zelfvertrouwen heb gehad. Ik had weinig vrienden, was vaak alleen en voelde me ongelukkig. Dit uitte zich in mijn latere relaties met mannen. Ik trok altijd de verkeerde mannen aan. Mannen die mij fysiek en emotioneel mishandelden. Toen ik ging inzien dat ik wel gelijk wat waard was en er toe deed, veranderde mijn keuze voor mannen ook direct.

In een NLP Practitioner opleiding leer je om beperkende overtuitingen te identificeren en te veranderen.

VERANDEREN VAN BEPERKENDE OVERTUIGINGEN:

Wat we veelal niet beseffen is dat beperkende overtuigingen die zijn ontstaan in het verleden niet meer kloppen. Ze komen niet overeen met de persoon die je wilt zijn. En wellicht kun je dat verstandelijk wel begrijpen, maar voel je de emoties van die overtuiging nog steeds in je lichaam. Ik gaf op de lagere school een keer een spreekbeurt. Hopeloos mis ging dit. Ik wist niet meer wat ik wilde zeggen. Ik ging stotteren, klasgenoten begonnen te lachen en ik werd vuurrood. Na die ene keer had ik de overtuiging “Ik kan geen spreekbeurten of presentaties houden.” Dit terwijl ik inmiddels opgegroeid was, allerlei communicatieve vaardigheden had aangeleerd en vol zelfvertrouwen zat. En toch: elke keer als ik een presentatie moest houden dan ging het mis. Mijn overtuiging zat nog steeds in de weg en weerhield me in allerlei aspecten van mijn leven. Totdat ik erachter kwam dat ik mijn overtuigingen kon veranderen.

Overtuigingen: bovenal mentale constructies
Overtuigingen zijn niets anders dan mentale constructies. Mentale associaties die we hebben gelegd met onszelf, anderen of situaties. Laat ik uitleggen wat ik hiermee bedoel. Als ik het onderwerp aansnijd van “sport” dan kan ik 10 mensen opzoeken die sport verschikkelijk vinden. Ik kan ook 10 mensen vinden die sport helemaal geweldig vinden. Het zegt dus niets over sport, maar alles over de mentale constructie die wij hebben gemaakt ten aanzien van sport. Onze mening over sport wordt gecreerd door ervaringen uit het verleden: de opvoeding die je hebt gehad, rolmodellen uit je omgeving of gebeurtenissen die je hebben geraakt. Het goede nieuws van dit alles is dat het mentale constructies zijn en we ze dus kunnen veranderen. We moeten alleen weten hoe. NLP is gespecialiseerd in juist dit onderwerp: technieken om onze mentale contructies te veranderen. In een 

Predikaten zijn krachtig om aan je woordenschat toe te voegen. Er zijn zes verschillende representatie systemen; visueel, auditief tonaal, kinesthetisch, gustatorisch (proeven), olfactorisch (ruiken) en auditief digitaal (denken). Bij deze representatiesystemen kunnen we woorden koppelen. Deze woorden noemen wij predikaten. Met predikaten kun je aansluiten bij de woorden die een ander spreekt.

Wanneer we het hebben over rapport weten we dat het effect van communicatie voor 55% wordt bepaald door fysiologie, 38% door de tonaliteit en 7% door de woorden. Met die woorden bedoelen we predikaten. Wanneer de gesprekspartner bijvoorbeeld heel veel kinesthetische woorden gebruikt, kan jij daarop aansluiten door met kinesthetische predikanten te reageren.  Op dat moment ontstaat er rapport.

Hieronder is een overzicht te zien van predikaten die horen bij de representatie systemen.

VISUELE PREDIKATEN:

Aspect, beeld, blijken, blik, contrast, droom, duidelijk, focus, getuige, glimp, gloed, helder, hoek, horizon, illusie, illustreren, inspecteren, inzicht, kijken, kleurrijk, nauwkeurig, obscuur, observeren, onderscheiden, onderzoeken, ontruimen, opvallen, overzicht, perceptie, plaatje, scene, schetsen, scope, starende blik, stralend, toespitsen, uitstekend, uitzicht, vaag, verdacht, verduister, verschijnen, visie, voorgrond, vooruitzichten, voorzien, waakzaam, wazig, weerspiegelen, zicht, zichtbaar, zien.

AUDITIEVE PREDIKATEN:

Aankondigen, articuleren, bekendmaken, bellen, bespreken, bespreking, bulderen, communiceren, converseren, discussiëren, dissonantie, echo, formuleren, gehoorafstand, gejank, geluid, geratel, gesprek, gieren, gillen, harmonie, hoorbaar, horen, informeren, instemmen, knarsen, lawaai, luid, luidruchtig, luisteren, mondeling, monotoon, noemen, opmerken, opmerking, praten, rapporteren, ritme, roddelen, rumoer, schel, schreeuw, schreeuwen, sprakeloos, spreken, stem, stilte, sussen, toon, uitroepen, uitspreken, verklaren, verkondigen, vermelden, vertellen, vocaal, vraag, zeggen.

KINESTHETISCHE PREDIKATEN:

Aandrang, aanraken, aanvoelen, absorberen, beroeren, beweging, druk, drukte, eelt (op ziel), energie, flexibel, fundering, gebonden aan, geslagen, gestructureerd, gevoelig, gloed, grijpen, in de war, intuïtie, lauwwarm, leeghoofdig, nadruk, ongemakkelijk, ontspannen, onverdraaglijk, paniekerig, richting, rilling, ruw, schok, spanning, steun, stevig, stortvloed, stress, stromen, temperatuur, trillen, vastklampen, verdoofd, voelen, warm, zacht, zeer.

Wil je meer weten over Zintuiglijke Scherpzinnigheid? Dit, en meer, leer je in een uitgebreide NLP opleiding. Bij UNLP vind je gecertificeerde NLP opleidingen variërend van intensieve 18 daagse tot uitgebreide weekend 20 daagse, in o.a. Amsterdam en Drenthe.

RAPPORT: DE KUNST VAN DEZELFDE GOLFLENGTE

Rapport (spreek uit op z’n Frans, dus zonder de t uit te spreken) is, tesamen met onderwerpen als ankerenmetamodel, overtuigingen en NLP worldmodel, één van de eerste NLP technieken die je leert tijdens een gedegen NLP opleiding. Rapport. Je kunt het ook afstemmen noemen, levelen, op één lijn of dezelfde golflengte zitten.

Rapport maken doe je van nature
Een goeie NLP-er maakt heel subtiel en onopvallend rapport, de ander merkt het niet bewust. Rapport maken doe je vaak van nature. Let maar eens op mensen die samen met de armen om elkaars schouder heen wandelen. Valt het je wel eens op dat je op dezelfde manier zit als je partner of een goede vriend(in)? Ook houd je vaak rekening met de gelegenheid waar je naar toe gaat, de mensen die je gaat ontmoeten, door de kleren die je ’s morgens aantrekt. Draagt m’n klant een pak, dan trek ik ook een keurig pak aan. Ken ik de omgeving waar ik naar toe ga niet, dan trek ik een keurig pak aan met een sportieve blouse eronder. Kan ik altijd m’n jasje uittrekken als m’n relatie geen pak aan heeft. Dat zijn allemaal vormen van onbewust rapport maken. Een NLP Practitioner leert om dat bewust toe te passen bij wie je maar wilt. Op deze manier kom je snel op dezelfde golflengte met de ander, ook bij personen met wie dat normaal gesproken niet snel was gebeurd. Denk hierbij eens aan sollicitatiegesprekken, ‘moeilijke’ mensen of mensen die je voor het eerst ontmoet. Allemaal situaties waarin een snel rapport erg handig is!

Subtiel rapport maak je door bewegingen en gebaren pas later na te doen, door ze gedeeltelijk na te doen of door ze met een ander lichaamsdeel na te doen. Als je de bewegingen van de ander nadoet op hetzelfde moment, dan is het ‘spiegelen’ en dit kan de irritatie van de ander behoorlijk opwekken. Waarschijnlijk is dit niet je doel! In plaats daarvan pak je het subtieler aan. De eerste stap hierin is aandacht. De aandacht die je iemand geeft als je observeert, is al de helft van het opbouwen van rapport. Soms observeer ik alleen maar en ga dan later, als we niet meer samen zijn, in rapport. Dan kan ik uitgebreid oefenen om met diegene in rapport te zijn. De volgende keer kan ik dat dan onopvallend toepassen en me beter concentreren op bijvoorbeeld de inhoud van het gesprek.

Je kunt rapport maken met iemand door je zintuigen te gebruiken. Je kan dingen die je kunt zienhoren en voelen nadoen.

Rapport opbouwen is een belangrijke vaardigheid die je helpt om snel op één lijn te zitten met de ander, op dezelfde golflengte. Voordat je ook maar iets doet bij of met een ander, is een goed rapport absoluut noodzakelijk. Rapport is een natuurlijk verschijnsel. Als jij met je partner, een goede vriend(in) of een broer of zus aan het praten bent heb je automatisch direct een goed rapport (als het goed is…). Bij mensen die je minder goed kent of net leert kennen, is het zinvol om een goed rapport bewust te gaan opbouwen zodat het contact direct goed verloopt.

Hoe maak je rapport met iemand?
Om een goed rapport op te bouwen, heb je als NLP Practitioner een aantal technieken tot je beschikking. In deze korte e-cursus gaan we 1 techniek behandelen om snel en effectief rapport op te bouwen: matchen.

MATCHING

Bij matching gaat het erom dat je je verbale en non-verbale gedrag afstemt op dat van de ander. Belangrijk is de volgorde waarin je gaat matchen: richt je eerst op de lichaamstaal, vervolgens op de stem en uiteindelijk op de woordkeuze van de ander. Waarom? Omdat 55% van de communicatie bepaald wordt door lichaamstaal, 38% door de stem en slechts 7% door de inhoud of woorden die je gebruikt!

ONDERDEEL 1: LICHAAMSTAAL (55%)

Lichaamstaal betreft lichaamshouding, gezichtsuitdrukkingen, handgebaren, ademhaling en oogcontact. Wanneer je begint te oefenen met matching, richt je je dan eerst op een bepaald gedrag en zodra je dit beheerst, ga je verder naar het matchen van een ander specifiek gedrag.

Lichaamshouding
Wat zie je aan iemand, welke gebaren kun je onopvallend nadoen, kun je de lichaamshouding nadoen, leunt iemand meer de ene kant op of de andere? Hoe houdt hij zijn hoofd? Hoe beweegt hij zijn hoofd als hij praat? Hoe verdeelt hij zijn gewicht als hij staat? Hoe loopt hij?
Het gezicht van iemand geeft enorme mogelijkheden om rapport mee te maken. In je gezicht zitten meer dan 70 spieren die op verschillende manieren bewegen. Hoe knippert hij met z’n ogen? Hoe fronst hij zijn voorhoofd, lachrimpels, neusvleugels, de bewegingen van de mond en ga zo maar door. Een mensengezicht beweegt! Door je bewust te worden van (enkele van deze) aspecten bij degene met wie je communiceert, kun je ze stapje voor stapje gaan nabootsen. Begin met bijvoorbeeld de wenkbrauwen, ga daarna door naar bewegingen met de mond enzovoort. Stap voor stap match je de lichaamstaal van de ander.

Ademhaling
Rapport maken met de ademhaling kun je vaak zien (meebewegen van het lichaam bij in- en uitademen) en soms kun je het ook horen. In het spreektempo van iemand kun je ook de ademhaling horen. Als iemand inademt, dan kan hij niet praten. Dat kan alleen tijdens het uitademen. Dus de stiltes die vallen in zinnen zijn vaak de momenten van inademen. Ademt iemand hoog in de borstkas, lager of heeft hij een diepe buikademhaling? Je kan daar dus het ritme en de diepte van jouw ademhaling op aanpassen.De ademhaling van iemand nadoen kan wel eens lastig zijn, omdat je dan meer of minder zuurstof dan je gewend bent naar binnen krijgt. ‘Kruislings matchen’, het nadoen met een ander lichaamsdeel, zoals ik later verder nog omschrijf, is dan de oplossing. Ik tik het ritme van je ademhaling met m’n voet op de grond of zachtjes met m’n vinger op tafel.

ONDERDEEL 2: STEM (38%)

Je kunt letten op toonhoogte,  tempo, volume, timbre en intonatie. Praat de ander snel en hoog of juist laag en langzaam. Legt hij de nadruk op bepaalde woorden. Gebruikt iemand veel klanken? Praat hij diep vanuit zijn buik of hoor je neusklanken? Let eens op de rijkdom van een stem.

In openbare of drukke gelegenheden kan je oefenen om naar deze kwaliteiten van een stem te leren luisteren. Als je zo ver van een paar mensen afzit dat je niet kunt verstaan wat ze zeggen maar wel kunt horen dat er gepraat wordt, zul je snel de verschillen ontdekken.

Stem kun je matchen op toonhoogte (praat iemand hoog, laag of er tussen in), volume (hard of zacht), ritme, duidelijkheid, intonatie (veel, weinig). Begin ook weer eenvoudig. Praat iemand heel erg langzaam? Pas dan jouw tempo ook, wel zodanig dat het nog natuurlijk voor jou aanvoelt. Praat iemand heel erg zacht? Ga dan ook zachter praten dan je normaal zou doen. Enzovoort.

ONDERDEEL 3: WOORDEN (7%)

Woorden kun je matchen door te letten op de soort woorden, ook wel “predikaten” genoemd, die de ander gebruikt. Als je gesprekspartner voornamelijk ‘zie’ (visuele) woorden  gebruikt, let er dan op dat je ook voornamelijk ‘zie’ woorden gebruikt. Denk hierbij aan woorden en zinnen als “ik zie wat je bedoelt” of “met het blote oog” etc. Hetzelfde geldt uiteraard voor ‘hoor’ woorden (“hoor je wat ik zeg?”) en ‘gevoels / aanraking’ woorden (“ik voel dat intuïtief aan”). Zonder te letten op predikaten, kun je ook hetzelfde woordgebruik hebben van specifieke woorden. Herhaal dezelfde soort woorden die iemand gebruikt. Neemt iemand het woord ‘geweldig’ in de mond, herhaal dit woord dan later in het gesprek in plaats van een woord met gelijke betekenis zoals ‘fantastisch’. In het laatste geval ben je aan het mismatchen en zul je minder snel rapport krijgen.

Rapport oefenen
Rapport maken kun je op verschillende manieren oefenen:

 • Ga ergens zitten waar veel mensen zijn. Kies iemand uit waar je naar gaat luisteren. Kijk niet naar de persoon; luister alleen naar woordgebruik. En schrijf zoveel mogelijk op. Doe dat een week, overal waar je bent.
 • De week daarop ga je je concentreren op de toon, het ritme et cetera. Tik met je vingers het ritme dat je oppikt zachtjes op je benen na (kruislings matchen). Luister niet naar de woorden van degene naar wie je luistert.
 • Oefen apart op verschillende onderdelen van rapport. Eerst de ademhaling, dan gebaren, dan woorden (of in een andere volgorde) totdat je ze kunt combineren.

Een goeie NLP-er maakt heel subtiel en onopvallend rapport, de ander merkt het niet bewust. Doel: het tot stand brengen van vertrouwen, harmonie en samenwerking in een relatie.

In een NLP Practitioner opleiding leer je om het miltonmodel te gebruiken. Voor meer verbinding met de ander, inzicht of verandering.

Dr. Richard Bandler - NLP opleidingDr. Richard Wayne Bandler (New Jersey, 24 februari, 1950) is samen met Dr. John Grinder de mede-grondlegger van Neuro Linguistisch Programmeren (NLP). Bandler groeide op in Sunnyvale, Californië, in wat nu Silicon Valley is. Hij begon zijn studie met wiskunde en behaalde uiteindelijk zijn bachelorsgraad in filosofie en psychologie (1973) aan de Universiteit van Californië, Santa Cruz (UCSC) en zijn master (1975) in psychologie aan het Lone Mountain College in San Francisco. Samen met John Grinder modelleerde hij excellente therapeuten als Fritz Perls (grondlegger van de Gestalttherapie), Gregory Bateson (antroposoof), Virginia Satir (grondlegger van systeemtherapie), en psychiater en hypnose grootmeester Dr. Milton Erickson.

Vanaf de jaren 90 ontwikkelde Bandler nieuwe NLP modellen, zoals Design Human Engineering (DHE) en Neuro Hypnotic Repatterning (NHR). 

RICHARD BANDLER EN ZIJN BIJDRAGEN AAN NLP

Richard Bandler bedacht samen met John Grinder de term ‘Neuro-Linguïstisch Programmeren’ (NLP) en noemde het zijn levenswerk. Hij is de ontwikkelaar van veel belangrijkste ideeën die tot de NLP worden gerekend. Tot de ideeën die Bandler (mede) ontwikkelde behoren onder andere de SWISH techniek, Meta-model, Milton model, Oogbewegingen, Veranderen van overtuigingen, Ankeren, en Submodaliteiten.

BIBLIOGRAFIE

 • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic I: A Book About Language and Therapy, Palo Alto, CA: Science & Behavior Books, 1975, ISBN 0831400447
 • Bandler, Richard & John Grinder, The Structure of Magic II: A Book About Communication and Change, Science & Behavior Books, PaloAlto, CA, 1975, ISBN 0-8314-0049-8
 • Bandler, Richard & John Grinder, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume I, Meta Publications, Cupertino, CA, 1976
 • Bandler, Richard & John Grinder, Delozier, Judith, Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, M.D. Volume II, Meta Publications, Cupertino, CA, 1977
 • Bandler, Richard & John Grinder, Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming, Science and Behavior Books, 1976
 • Bandler, Richard & John Grinder, Frogs into Princes: Neuro Linguistic Programming , Real People Press, Moab, UT, 1979, ISBN 0-911226-19-2
 • Bandler, Richard & John Grinder, Trance-Formations: Neuro-Linguistic Programming and the Structure of Hypnosis, Real People Press, Moab, UT, 1981, ISBN 0-911226-23-0
 • Bandler, Richard & John Grinder, Reframing: Neurolinguistic programming and the transformation of meaning, Real People Press, Moab, UT, 1983, ISBN 0-911226-25-7
 • Bandler, Richard, Using Your Brain for a Change, 1985, ISBN 0-911226-27-3
 • Bandler, Richard, Magic In Action, 1992, ISBN 0-916990-14-1
 • Bandler, Richard, Time for a Change, 1993, ISBN 0-916990-28-1
 • Bandler, Richard, Persuasion Engineering, 1996, ISBN 0-916990-36-2

Robert W. Dilts NLP trainer en ontwikkelaar.

Robert Dilts (* 1955) is vooraanstaand NLP trainer en ontwikkelaar. Hij was direct betrokken bij het ontstaan van NLP toen John Grinder en Richard Bandler hiermee net enkele jaren waren begonnen. Robert Dilts heeft in de loop der jaren veel betekend voor de ontwikkeling van NLP, gezien zijn vele artikelen, boeken, modellen en theorieen op het gebied van NLP en leiderschap, spiritualiteit, coaching, en gezondheid. Dilts is auteur van het boek Sleight of Mouth dat een groot aantal taalpatronen identificeert om op een verbale wijze beperkende overtuigingen te veranderen. In de NLP Master Opleiding leer je om deze taalpatronen bij jezelf en anderen op een effectieve en veilige wijze in te zetten. Ook is hij auteur van het boek Verander je Overtuigingen dat hij samen schreef met Tim Halborn en Suzi Smith, van het boek NLP dat hij samen schreef met Richard Bandler, John Grinder, en Judith DeLozier, en van het boek Coachen vanuit een Veelzijdig Perspectief. In Dilts’ Unified Field Theory ontwikkelde Dilts zijn (neuro)logische niveaus dat gebaseerd was op de niveaus van leren van Gregory Bateson. In dit model wordt er gesteld dat er diverse niveaus zijn waarop verandering (incl. overtuigingen) kunnen ontstaan en veranderd kunnen worden: spiritualiteit, identiteit, overtuigingen/waarden, vaardigheden, gedrag, omgeving. Elke verandering op een bepaald niveau heeft directe consequenties voor de niveaus eronder, en mogelijkerwijs invloed op bovenliggende niveaus. 

BIBLIOGRAFIE VAN ROBERT DILTS

 • Grinder, John & Bandler, Richard * DeLozier, Judith & Dilts, Robert, Neuro-Linguistic Programming: The Study of the Structure of Subjective Experience, Volume I, 1980.
 • Dilts, Robert, Roots of Neuro-Linguistic Programming, Meta Publications, Capitola, CA, 1983.
 • Dilts, Robert, Applications of Neuro-Linguistic Programming, Meta Publications, Capitola, CA, 1983.
 • Dilts, Robert, Changing Belief Systems with NLP, Meta Publications, Capitola, CA,1990.
 • Hallbom. Tim & Smith, Suzi & Dilts, Robert, Beliefs: Pathways to Health & Well-Being, Metamorphous Press, Portland, OR, 1990.
 • Todd Epstein & Dilts, Robert, Tools For Dreamers: Strategies of Creativity and the Structure of Innovation, Meta Publications, Capitola, CA, 1991.
 • Dilts, Robert, Cognitive Patterns of Jesus of Nazareth, Dynamic Learning Publications, Ben Lomond, CA, 1992
 • Dilts, Robert & Gino Bonissone Skills for the Future, Meta Publications, Capitola,CA, 1993.
 • Dilts, Robert, Effective Presentation Skills, Meta Publications, Capitola, CA, 1994.
 • Dilts, Robert, Strategies of Genius Volumes I, II & III, Meta Publications, Capitola, CA, 1994-1995.
 • Dilts, Robert, Dynamic Learning, co-authored with Todd Epstein, Meta Publications, Capitola, CA, 1995.
 • Dilts, Robert, Visionary Leadership Skills: Creating a World to Which People Want to Belong, Meta Publications, Capitola, CA, 1996.
 • McDonald Robert & Dilts, Robert, Tools of the Spirit, Meta Publications, Capitola, CA, 1997.
 • Dilts, Robert, Modeling With NLP, Meta Publications, Capitola, CA, 1998.
 • Dilts, Robert, Sleight of Mouth: The Magic of Conversational Belief Change, Meta Publications, Capitola, CA, 1999.
 • DeLozier, Judith & Dilts, Robert, Encyclopedia of Systemic Neuro-Linguistic Programming and NLP New Coding, NLP University Press, Santa Cruz, CA, 2000.

ARTIKELEN

 • Neuro-Linguistic Programming: A New Psychotherapy, 1978, Realities Conference Presentation Papers, San Francisco, CA.
 • Dilts, Robert, Neuro-Linguistic Programming in Organizational wwwment, 1979, Organizational wwwment Network Conference Presentation Papers, New York, NY.
 • Dilts, Robert, Let NLP Work for You, Real Estate Today, February, 1982, Volume 15, Nummer 2.
 • Green, J.D. & Dilts, Robert, Neuro-Linguistic Programming in Family Therapy, in Family Counseling and Therapy, Horne & Olsen editors, 1982, Peacock Publishers, Inc.
 • Dilts, Robert & Epstein, Todd, NLP in Training Groups, 1989, Dynamic Learning Publications, Ben Lomond, CA.
 • Hollander, Jaap & Dilts, Robert, NLP & Life Extension: Modeling Longevity, 1990, Dynamic Learning Publications, Ben Lomond, CA.
 • Dilts, Robert & Feldenkrais, Moshe, NLP of the Body, 1990, Dynamic Learning Publications, Ben Lomond, CA.
 • Dilts, Robert, Applications of NLP in Health: Overview of the Seven C’s Model, Anchor Point, augustus 1992, Salt Lake City, UT
 • Dilts, Robert, NLP and Self-Organization Theory, Anchor Point, juni 1995, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, NLP, Self-Organization and Strategies of Change Management, Anchor Point, juli 1995, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, Dynamic Assessment, Anchor Point, oktober 1995, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, Bringing Light Into The Darkness: The Principle of Positive Intention, Anchor Point, december 1995, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, Modeling the Wisdom of Jesus, Anchor Point, februari 1996, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, Thought Viruses, Mental Maps and Health, Anchor Point, maart-april 1996, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, Darwin’s Thinking Path, Anchor Point, november 1996, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert & DeLozier, Judith, Map and Territory, co-authored, Anchor Point, mei & juni 1997, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, The Process of Reimprinting, Anchor Point, juli & augustus 1997, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, Time Lines, Anchor Point, oktober 1997, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, NLP and Intellectual Property, Anchor Point, december 1997, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert & DeLozier, Judith, The Evolution of Perceptual Positions, co-authored, Anchor Point, september 1998, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, Transderivational Morphology, Anchor Point, mei, 1999, Salt Lake City, UT.
 • Dilts, Robert, Research and NLP, The Health Attractor Journal, september 1999, Salt Lake City, UT.

SUBMODALITEITEN: ONZE INNERLIJKE BIOSCOOP

Submodaliteiten, wat zijn dat? Onze gedachten zijn als een bioscoop. We draaien in ons hoofd allerlei beelden en voorstellingen af. Denk eens aan wat je gaat doen vandaag en doe je ogen eens dicht. Merk op welke foto’s of films je ziet en wat de eigenschappen ervan zijn:

 • kleur of zwartwit?
 • scherp of dof?
 • een film of stilstaande dia’s?
 • met een kader of zonder kader?
 • op een bepaalde locatie of panoramisch om je heen?
 • je ziet je zelf of je kijkt door je eigen ogen?
 • met geluid of zonder geluid?

Deze eigenschappen noemen we submodaliteiten.

“IK MAAK GEEN BEELDEN…?!”

We maken allemaal beelden, soms zelfs zo onbewust dat we het niet eens doorhebben of denken dat we niet visualiseren. Om er zeker van te zijn dat ook jij visualiseert, wil ik je vragen om de volgende vragen te beantwoorden:

 1. Hoeveel poten heeft het favoriete meubel in jouw huis?
 2. Hoeveel ramen heeft je woonkamer?

Om deze vragen te beantwoorden moet je een plaatje maken van je meubel en woonkamer.

WE MAKEN ALLERLEI FILMS

– “Lekker eten” film…Ken je dat gevoel? Je hebt een pakje koekjes in dat ene kastje liggen of dat heerlijke stuk chocolade in de voorraadkast. En hoe harder je probeert om er niet aan te denken, hoe moeilijker dat wordt. Je ziet je zelf in je hoofd al dat pakje koekjes of die reep chocolade eten. En je houdt het misschien 5 minuten vol, misschien 30 of zelfs een uur…maar er komt een moment op die avond dat je de drang niet langer kunt weerstaan. “Slechte presentatie” film…
Of je hebt over twee weken een presentatie te geven, waar je nu al zenuwachtig voor bent. Als je er over nadenkt zie je jezelf die presentatie houden en zie je in je hoofd alles misgaan: je ziet jezelf zweten, het publiek lacht je uit, je weet niet meer wat je moet zeggen…. “Enge fobie” film…Of die fobie. Je hoeft maar te denken aan spinnen, honden of slangen en je ziet het beest gewoon op je afkomen. “Traumatische ervaring” film…Wat dacht je van mensen met een traumatische ervaring uit het verleden wat hun nog steeds beïnvloedt in het dagelijkse leven? Elke dag weer draaien ze de film in hun hoofd af. Alles wat toen is gebeurd, laten ze regelmatig terugkeren in hun eigen mentale bioscoop. Veelal vol kleur, beweging, geluid en spannende cameraopstellingen. Gevolg? Ze voelen zich angstig, depressief of schuldig alsof het net is gebeurd. Vreemd? Nee hoor. Als je je maar iets levendig genoeg voorstelt met voldoende kleur en beweging, maakt het voor het brein geen verschil of iets op dat moment echt gebeurt of alleen in je hoofd afspeelt. Het heeft een directe invloed op je stemming en daarmee op je gedrag. Voor mensen die in een van mijn opleidingen of workshops volgen of bij mij komen voor persoonlijke coaching, is het vaak een ware eyeopener om te ontdekken dat je deze slechte B-films kunt veranderen.  Welke films draai jij: goede films of slechte films? Hoe fantastisch zou het zijn om in jouw mentale bioscoop alleen nog maar positieve, versterkende en functionele films te laten spelen? Met als gevolg: een positieve en zelfverzekerde gemoedstoestand met bijbehorend gedrag als gevolg? Onderstaande oefening zorgt ervoor dat de slechte B films niet meer de impact hebben op je gevoel van zelfvertrouwen zoals ze tot nu toe hebben gedaan. Doe de oefening elke keer als je een negatieve B film in je hoofd afdraait. Hoe vaker je dit doet, hoe minder slechte B-films je in je hoofd zult hebben.  Gevoelens zijn het gevolg van de films die jij afdraait Voel je je onzeker? Voel je je angstig? Voel je je….. De gevoelens die we ervaren zijn het directe gevolg van de soort films die we in onze hoofd afspelen. Bewust of onbewust. Hele duidelijke, heldere films of vage, kleine films. En alles wat er er tussen in zit. Bij alles wat we doen, gaat er een mentale voorbereiding aan vooraf. Wat doe jij in je hoofd voordat je een belangrijke presentatie moet geven waarvoor je zenuwachtig bent? Waarschijnlijk zie je jezelf het verpesten, allerlei stomme dingen zeggen en doen. Deze film draai je zo vaak in je eigen hoofd af, totdat het moment dat je zo zenuwachtig bent dat het wel mis moet gaan. Goede voorbereiding…of niet?

NLP Practitioner opleiding: leren om je eigen films te maken
Je kunt de zowel de vorm als de inhoud van je interne film veranderen. Jij bepaalt welke voorstelling er wordt gespeeld, afhankelijk van wat je wilt bereiken. Wil je goed voorbereid een presentatie geven, op een kalme en zelfverzekerde manier? Dan is het zinvol om een film af te spelen waarin jij kalm en vol zelfvertrouwen zit. Wil je vol rust en kracht de dag doorkomen, dan is het zinvol om een film af te draaien waarin je jezelf ziet vol rust en kracht.

In de  NLP Practitioner opleiding leer je leer je om het outcome model toe te passen. Voor jezelf en/of anderen.

Virginia Satir - NLP OpleidingVirginia Satir (1916-1988) wordt door velen beschouwd als grondlegger van de moderne gezinstherapie en is een belangrijke inspiratiebron geweest voor de grondleggers van NLP, Dr. Richard Bandler en Dr. John Grinder.

Volgens Satir is authenticiteit een van de belangrijkste kenmerken van psychologisch gezonde individuen. Een authentiek persoon is iemand die volop energie heeft, bereid is om risico’s te nemen, zich kwetsbaar durft op te stellen, bereid is om zichzelf en anderen te accepteren, flexibel en zelfbewust is, congruent in woord/tonaliteit/fysiologie is, en vertrouwt op eigen hulpbronnen.

Ze ontwikkelde het “Human Validation Process” model, ook wel bekend als het Satir Verander Model, waarin diverse belangrijke uitgangspunten zijn verwoord:

 • Therapeutische verandering bereik je door je te richten op mogelijkheden en potentieel, niet op gebrekken en pathologie.
 • Mensen worden geboren met innerlijke hulpbronnen, die altijd en bij iedereen aanwezig zijn. Taak van de coach/therapeut is om de client te helpen weer toegang te krijgen tot dit onbewuste potentieel in plaats van op symptoombestrijding.
 • De toegang tot innerlijke hulpbronnen wordt belemmerd door beperkende overtuigingen, afweermechanismen, en onterechte verwachtingen van zichzelf en anderen.
 • Groei en verandering is altijd mogelijk. De coach/therapeut dient zich hierbij vooral te richten op het proces in plaats van op de inhoud.

VIRGINIA SATIR’S AFWEERMECHANISMEN

In plaats van te vertrouwen op onze innerlijke hulpbronnen, hebben we allerlei afweermechanismen aangeleerd om om te gaan met uitdagende situaties. Het zijn deze afweermechanismen die ervoor zorgen dat de macht om te leven naar je volle potentieel wordt overgedragen aan anderen. Satir noemde er 4 als belangrijkste:

1. Geruststellen. Mensen die deze strategie inzetten nemen de schuld voor alles wat misgaat, ze zeggen dat ze zich goed voelen wannneer ze zich rot voelen, ze helpen vooral anderen bij het oplossen van problemen en verwaarlozen zichzelf hierbij.

2. Rationaliseren. Deze mensen stellen logica en ratio als hoogste en enige waarde. Emotie is overbodig en daarmee worden de gevoelens van zichzelf en anderen genegeerd, ontkent en/of onderdrukt.

3. ###strong. Deze mensen leggen de schuld bij anderen. Ze hebben de overtuiging dat ze niet kwetsbaar of zwak mogen zijn. Ze stellen zichzelf hard op, naar zowel anderen als zichzelf.<>

4. Aandacht afleiden. Deze mensen worden veelal gezien als de clown. Ze negeren de essentie van hetgeen waar het omgaat en houden zich bezig met irrelevante aspecten van een probleem of uitdaging. Ze zijn goed in het amuseren van zichzelf en anderen, hebben een positieve interne dialoog, maar zijn tegelijkertijd oppervlakkig en missen de vaardigheid om diepe verbinding aan te gaan.

BEKENDE UITSPRAKEN:

 • “We can learn something new anytime we believe we can”
 • “Problems are not the problem. Coping is the problem.”
 • “We must not allow other people’s limited perceptions to define us.”
 • “We need 4 hugs a day for survival. We need 8 hugs for maintenance. We need 12 hugs a day for growth.”

AANBEVOLEN BOEKEN

 • Satir, V. (1975). Self Esteem, Celestial Arts, Berkely, CA
 • Satir, V. (1976). Making Contact, Celestial Arts, Berkely, CA
 • Satir, V.; Bandler, R.; Grinder, J. (1976). Changing with Families. Palo Alto, CA.
 • Satir, V. (1978). Your Many Faces, Celestial Arts, Berkely, CA
 • Satir, V. (1988). New Peoplemaking, Science and Behavior Books, Palo Alto, CA.

Het werk van Virginia Satir leer je onder andere in de opleiding tot NLP Practitioner. Daarnaast wordt veel van haar werk toegepast in de NLP Master Coach-opleiding.

De Swish gebruiken we om een vervelende gebeurtenis of vervelend gedrag te vervangen met een gewenst gedrag. Mensen hebben soms door een bepaalde gebeurtenis een bepaald gedrag ontwikkeld. De Swish is daarnaast vooral geschikt voor het ongedaan maken van vervelende gebeurtenissen uit het verleden:

VISUELE SWISH:

Stap 1. Maak een beeld van het gedrag dat je wil veranderen.

Stap 2.  Schijf het eerste beeld op zij, en maak een nieuw beeld van jouw ideale zelf (het gewenste gedrag).

Stap 3. Plaats het beeld met het gewenste gedrag naar de hoek: klein en zwart-wit.

Stap 4. Trek het gewenste beeld nu heel snel naar voren, zo groot en helder dat het ongewenste beeld explodeert *SWISHHH. Het gewenste gedrag  is het enige wat over blijft.

Stap 5. Zodra je het gewenste beeld voor je hebt, wordt het één met jouw gevoel. Je ziet alleen nog jouw ideale zelf en je begint je vanzelf ook zo te voelen.

Naast de visuele swish kennen we ook een kinesthetische swish. Een heel andere techniek die een net zo krachtige patroononderbreking is:

KINESTETISCHE SWISH:

Vervolgens richten we ons op de kinesthetische swish. Voor deze swish heb je een partner nodig. S is in dit geval subject, degene die de swish ondergaat, P is de programmer die de swish begeleid. Deze stappen zijn voor de programmer.

Stap 1.  Laat S denken aan de negatieve ervaring, Let op ademhaling, houding en de gezichtsuitdrukking. Het is handig om de kenmerken voor jezelf op te schrijven.

Stap 2. Nu focussen we ons op patroononderbreking ofwel het veranderen van de fysiologie van S. Laat S een rondje lopen met een houding vol zelfvertrouwen/innerlijke kracht. Let weer op de kenmerken; ademhaling, houding en gezichtsuitdrukking en interne dialoog: Hoe spreekt S zichzelf zelfvertrouwen en kracht in.

Stap 3. Laat S weer zitten en de negatieve ervaring nomaals door lopen. Geef S hier de tijd voor.

Stap 4. Patroononderbreking. Laat S opstaan en stap 2 herhalen.

Stap 5. Herhaal stap 3 en 4 tot S het negatieve gevoel niet meer op kan roepen.

Als je iemands patroon vaak genoeg doorbreekt, kunnen zij niet terugkeren naar het oude, ongewenste patroon.

Wil je meer weten over NLP-technieken? Je leert ze in een uitgebreide NLP opleiding. Bij UNLP vind je gecertificeerde NLP opleidingen variërend van intensieve 18 daagse tot uitgebreide weekend 20 daagse, in o.a. Amsterdam en Drenthe.

NLP Vooronderstellingen, welke zijn er en waar kennen ze hun roots? Het ontstaan van NLP in de jaren 70 bracht een enorme verschuiving teweeg binnen therapeutische kringen. Psychologen waren in die dagen voornamelijk geïnteresseerd in de vraag “waarom” bepaalde gedragingen zich voordeden en besteedden een hoop tijd en geld aan het achterhalen van mogelijke oorzaken. NLP ging direct naar het “hoe” het probleem kon worden opgelost. Beoefeners van NLP lieten zien dat zij een fobie in een half uur konden oplossen. Vanaf dat moment werd NLP steeds meer en meer ingezet als therapeutisch instrument ter verbetering van de persoonlijke effectiviteit. NLP heeft sinds de ontwikkeling door Bandler en Grinder een enorme ontwikkeling doorgebracht. Werd NLP in het begin voornamelijk gebruikt binnen therapeutische sessies, tegenwoordig wordt het op vele gebieden toegepast waar mensen communiceren, met anderen of met zichzelf.

NLP wordt door Richard Bandler gedefinieerd als een attitude, een houding, vormgegeven door een methodologie wat resulteert in een grote hoeveelheid technieken. De attitude, methodologie en technieken zijn gebaseerd op zekere vooronderstellingen. Deze worden ook wel de bouwstenen van NLP genoemd. Het zijn de vooronderstellingen waarop alles binnen NLP is gebaseerd. Enkele belangrijke vooronderstellingen binnen NLP zijn:

1. De map is niet het gebied (“The map is not the territory”)

Wat we zien, horen en voelen is niet de realiteit, of de absolute waarheid. Het is (slechts) een interpretatie van de werkelijkheid door onze hersenen. Alles wat je ziet, denkt, hoort, voelt, ruikt en proeft wordt gemaakt door onze hersnenen als reactie op externe gebeurtenissen. Onze ervaringen worden eerst gekleurd door onze hersenen waarbij er een virtuele werkelijkheid onstaat, een map. Je kunt het vergelijken met de kaart van jouw stad. De kaart is niet het gebied, maar het is vergelijkbaar en het zorgt ervoor dat je komt waar je zijn wilt. Mensen reageren op situaties die overeenkomen met hun kaart van de wereld. Als je je bewust bent van deze kaart, kun je de invulling die je geeft aan situaties ook veranderen en zo je eigen werkelijkheid en de werkelijkheid om je heen veranderen.

2. Lichaam en geest zijn verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar voortdurend.

Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds . Dit principe wordt door de moderne psychiatrie ook (soms deels) erkend en pragmatisch ingezet. Psychiaters schrijven patiënten met lichte of milde depressieve klachten steeds vaker bewegingstherapie voor, al dan niet gecombineerd met medicatie. Kortom, je lichaam in beweging brengen (hardlopen, zwemmen, wandelen, fietsen) waardoor je de stoffen in je brein (serotonine, dopamine, etc.) gaat beïnvloeden en je gemoedstoestand direct verandert.

3. Alle informatie die we vanuit de buitenwereld ontvangen, volgt in ons hoofd een bepaald representatiesysteem.

We hebben vijf zintuigen waarop onze hersenen informatie ontvangt en verwerkt. Er zijn vijf representatiesystemen: visueel (zien), auditief (horen), kinestetisch (voelen), olfactoir (ruiken) en gustatoir (proeven). Alles wat we doen heeft een bepaalde volgorde. Voordat je gaat beslissen wat je gaat eten, maak je misschien een plaatje van jezelf terwijl je iets aan het eten bent waarop je zegt “dit lijkt me wel lekker” en vervolgens krijg je een nog meer hongerig gevoel. Zo ook met klachten als angst, depressie of boosheid.

4. Respecteer ieders model van de wereld.

Nu dat je weet dat we leven in een virtuele wereld en we onze eigen ervaringen creëren, kun je ieder andere persoon respecteren omdat iedereen bezig is gebeurtenissen om te zetten in ervaringen. Het verschil is alleen dat jij nu weet dat je met een kaart werkt. Meeste mensen denken dat wat zij voelen en denken echt is. Respecteer dat. Echt contact met iemand anders wordt gecreëerd wanneer je kunt stappen in de kaart van die andere persoon en geleidelijk de map van die andere persoon vergroot.

5. We kunnen niet niet-communiceren.

Alles wat we zeggen of niet zeggen heeft effect op de boodschappen die we uitzenden.

6. De manier waarop we communiceren heeft invloed op perceptie en ontvangst bij de ander.

Op hoeveel manieren kun je zeggen “jij bent de beste”? Doet het eens. Gebruik verschillende tonaliteiten, tempo in je stem. Verander de manier waarop je staat, de focus van je ogen en je houding. De woorden zijn hetzelfde, maar de manier waarop je deze woorden communiceert maakt een enorm verschil.

7. Gedrag en identiteit zitten op verschillende niveaus.

Wat je doet en wie je bent zijn twee verschillende dingen.

8. De kwaliteit van je communicatie is de reactie die je krijgt.

Deze vooronderstelling dwingt je om volledig verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten die je behaalt in je communicatie. Als je een respons krijgt die je niet bevalt, is het dus slim wanneer je je communicatie kunt veranderen. Iedereen gedraagt zich vanuit zijn of haar eigen wereldmodel. Als je naar iedereen communiceert vanuit alleen je eigen wereldmodel, zul je niet de reactie krijgen die je wilt. NLP gaat over resultaten. Als iets niet werkt, probeer iets anders. Je communiceert niet alleen om jezelf te horen, toch? Je communiceert omdat je een reactie wilt van iemand anders. NLP leert je om gedrag aan te passen om zo de resultaten te krijgen die je wilt.

9. De persoon die het kader voor de communicatie stelt, beheerst de communicatie.

Als je een camera gbruikt, neem je niet een foto van alles wat je om je heen ziet. De lens ‘kadert’ hetgeen je op focust. Degene die dit kader binnen communicatie bepaalt, bepaalt de communicatie. Een voorbeeld:

Jij: het is gezellig in het park. Laten we naar het park wandelen (kader: het park is gezellig)

Je partner: het is donker wanneer we er zijn (kader: donker is niet goed)
Jij: ohhh..lekker. Op die manier kan niemand ons zien J (kader: donker is goed)

10. Er is geen falen, er is alleen feedback.

Er is alleen falen wanneer je niet geleerd hebt van wat er gebeurd is. Je kunt je gedrag voortuderend veranderen om de resultaten te verkrijgen waar je naar op zoek bent.

11. De persoon met de meeste flexibiliteit is degene met de meeste keuzes en dus de meeste invloed.

Zorg ervoor dat je model groot genoeg is om te kunnen kiezen uit een grote hoeveelheid gedragingen.

12. Weerstand duidt op gebrek aan rapport (‘contact’).

Met de juiste hoeveelheid rapport kun je iemand overtuigen van bijna alles. Je kunt letterlijk de kaart veranderen waarmee ze de wereld bekijken. Als je weerstand ervaart (verbaal of non-verbaal), is het nodig om een stap terug te doen en in de wereld van de ander te stappen om weer rapport te creeëren.

13. Mensen hebben alle noodzakelijke hulpbronnen zin zich om succesvol te zijn.

14. Mensen zijn in staat om te leren van slechts één ervaring.

Deze vooronderstelling stelt Pavlov in een geheel nieuw licht. Mensen kunnen alles met elkaar associeren direct op één moment zolang de ervaring maar intensief genoeg is. Het is op deze manier waarop fobieën ontstaan. Als iemand in een vliegtuig stapt die vervolgens gedurende de vlucht een noodlanding moet maken, kan er een aanzienlijke fobie zijn ontstaan voor vliegen.

15. Ieder gedrag heeft een posieve bedoeling, ieder gedrag was ooit eens iemands beste keuze.

Dus als je iemand of jezelf wil veranderen is ht zinvol om meer keuzes te identificeren.

Deze vooronderstellingen zijn de bouwstenen van NLP. Maar zoals elk vakgebied, ontwikkelt ook NLP zich bijna dagelijks. Ook de bouwstenen breiden zich hiermee uit tot een steeds meer gefundeerd bouwwerk.

Met zintuiglijke scherpzinnigheid ben je zintuiglijk waarneembare veranderingen van een ander aan het observeren. We richten ons dan alleen op het observeren zonder te gaan interpreteren. Het interpreteren  van een waarneming of gedrag wordt binnen NLP ook wel “gedachtelezen” genoemd. Bij gedachtelezen geef je een betekenis aan een gedrag zonder dat het een feit is.

Stel dat jouw gesprekspartner begint te sniffen. Je zou dan kunnen denken dat het gespreksonderwerp hem emotioneel raakt. In zo’n geval ben je aan het raden wat er aan de hand zou kunnen zijn. Het snuffen kan ook een heel andere betekenis hebben. Misschien is hij verkouden of vloog er net een vliegje in zijn neus.

Wil je meer weten over Zintuiglijke Scherpzinnigheid? Dit, en meer, leer je in een uitgebreide NLP opleiding. Bij UNLP vind je gecertificeerde NLP opleidingen variërend van intensieve 18 daagse tot uitgebreide weekend 20 daagse, in o.a. Amsterdam en Drenthe.

Milton Erickson stond aan de basis van NLP. NLP had waarschijnlijk niet geweest wat het nu is, wanneer Dr. M.H. Erickson (1901-1980) niet zo’n grote invloed had gehad op de bedenkers van NLP, Dr. Richard Bandler en Dr. John Grinder. Een opmerkelijke man en een zeer effectieve hypnotherapeut. Tijdens zijn kinderjaren kreeg hij polio en was grotendeels verlamd. Het was in deze jaren dat hij zijn uitzonderlijke vermogen heeft ontwikkeld: observeren van mensen, zowel verbaal als non-verbaal. Hij ontdekte dat wat mensen zeggen en wat ze doen, veelal enorm uiteenloopt. Het succes van Erickson was dan ook te danken aan zijn uitzonderlijke vaardigheid om non-verbaal gedrag te lezen, rapport te creeren met zijn clienten, zijn hypnotisch taalgebruik en zijn overtuigingen met betrekking tot zijn clienten. Hij was in staat om mensen onder hypnose te brengen, zonder het woord hypnose ook maar te noemen. Hij gebruikte volop humor, metaforen, verwarring en verrassing om uitzonderlijke resultaten te bereiken bij zijn clienten.

 • Enkele van deze overtuigingen zijn centrale vooronderstellingen geworden binnen NLP:
 • Elk gedrag heeft een positieve intentie
 • Dit is de best beschkbare keuze op dit moment gegeven de omstandigheden, zoals de client het ziet
 • Respect voor het wereldmodel van de ander
 • Weerstand in een client is het gevolg van gebrek aan rapport. Er zijn moeilijke clienten, alleen inflexibele therapeuten

Erickson zag zo’n 5 tot 6 clienten per dag, en dat zo’n 60 jaar lang. Een enorme schat aan ervaring, kennis en vaardigheden wat Milton Erickson heeft opgebouwd in de tijd dat hij clienten hielp om veranderingen door te voeren. Het waren Richard Bandler en John Grinder die zijn uitzonderlijke vaardigheden in kaart hebben gebracht, op een zodanige manier dat ze overdraagbaar waren naar een ieder die deze vaardigheden goed kon gebruiken. In therapie, coaching, communicatie, verkoop en ga zo maar door.

In een NLP Practitioner opleiding leer je deze uitzonderlijke vaardigheden van o.a. Milton Erickson eigen te maken. Zodanig dat je ze kunt inzetten voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar ook in coaching of communicatie met anderen.