Collectieve Geweten

COLLECTIEVE GEWETEN

BINDING 
 

  • - ieder lid van de groep heeft het gelijkwaardige recht om erbij te horen
  • - wil de groep bijeen houden
  • - maakt geen onderscheid tussen ideeën over goed of kwaad
  • - kan in tegenstrijd zijn met het persoonlijke geweten

 

ORDENING

  • - orde van tijd (chronologisch): het recht van de eerste
  • - de volgorde in een systeem is chronologisch grootvader vóór vader / eerste dochter vóór tweede zoon
  • - de volgorde tussen systemen is: het nieuwe heeft voorrang op het oude liefdesrelatie na echtscheiding is belangrijker dan de liefdesrelatie ervoor relatie van de partners is belangrijker dan relatie met familie van herkomst
  • - volgorde tussen ouders wordt gedefinieerd door de functie die ze hebben


BALANS

  • - eist balans in de vorm van compensatie / gelijkmaking / overeenkomstigheid
  • - al het onverwerkte dient zich in de volgende generaties opnieuw aan